Jak pobudzać kreatywność własną i uczniów?

Uczestnicy: nauczyciele pracujący w przedszkolach i szkołach podstawowych, pedagodzy.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia do pracy własnej uczestników.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Zagadnienia:

  • Po co nam kreatywność? – czym jest kreatywność, do czego możemy ją wykorzystywać w codzienności; myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
  • Dziecięce zasoby do rozwoju kreatywności – podstawy dotyczące rozwoju dziecka oraz neuropsychologii
  • Jak wspierać kreatywność dziecka? – niedyrektywne metody pracy z dzieckiem
  • Ćwiczymy kreatywność i rozbudzamy nasze zasoby (trening kreatywności – ćwiczenia).

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącej, uczestniczenia w dyskusji, wymiany doświadczeń.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: psycholog Małgorzata Owczarek

Cena:  90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)