Jak rozwijać umiejętność uczenia się?

 

Uczestnicy: nauczyciele ze szkół podstawowych, pedagodzy.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru: wykład z prezentacją, ćwiczenia, zadawanie pytań, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Zagadnienia:

  • Uczenie się a potrzeba samorealizacji.
  • Style uczenia się – co z tego wynika? (o metodach pracy na lekcji i nauce własnej).
  • Planowanie nauki – dlaczego i jak warto to robić?
  • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – jak budować tę drugą?
  • Wspieranie tworzenia pamięci trwałej.
  • Zasady uczenia się – dobre praktyki.
  • Czynniki zewnętrzne wpływające na jakość nauki.
  • Metody, które ułatwiają przyswajanie informacji.
  • Styl pracy nauczyciela a efektywność nauki jego uczniów.

Prowadząca: Ewa Wojtyra

Cena: 90 zł.