Oferta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Zapraszamy do skorzystania z więcej niż jednego szkolenia spośród wszystkich dostępnych na platformie Moodle lub nagranych, a także prowadzonych na żywo. Zamówienie więcej niż jednego szkolenia obniża cenę każdego.                   .

Cena:
1 szkolenie – na żywo 95 zł, 90 zł lub 85 zł – w zależności od szkolenia.
2 szkolenia – 160 zł
3 szkolenia – 225 zł
4 szkolenia – 280 zł

Zgłoszenia