Oferta specjalna dla polonistów

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 3 x 4 godziny dydaktyczne

Grupa: do 25 osób.

Przygotowaliśmy dla polonistów ze szkół podstawowych ofertę specjalną – trzy szkolenia online, których tematyka jest związana z egzaminem ósmoklasisty i przygotowaniem do niego uczniów.

Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty (webinar) – webinar nagrany, dowolny czas realizacji.

Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań (webinar) – webinar nagrany, dowolny czas realizacji.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (webinar) – webinar nagrany, dowolny czas realizacji.

Można się zgłosić na jedno szkolenie albo na dwa lub trzy.

Zgłoszenia

Powyższe szkolenia będą się też odbywały na żywo w styczniu i w lutym.

Zgłoszenia

Cena:

1 szkolenie – 95 zł
2 szkolenia – 170 zł
3 szkolenia – 240 zł

Prowadzący: Robert Chamczyk