Trening motywacji i efektywne zarządzanie czasem w środowisku szkolnym

Uczestnicy: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia i inni pracownicy szkoły.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Szkolenie on-line – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Motywacja do pracy i efektywne zarządzanie czasem jest szczególnie ważne w pracy szkoły.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób określić cel oraz sporządzić strategię procesu motywowania samego siebie w zależności od konkretnej sytuacji.
Warsztatowa forma szkolenia umożliwia przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń najskuteczniejszych metod zarządzania także w odniesieniu do własnego celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy zyskają wiedzę na temat, w jaki sposób motywować nowocześnie, skutecznie oraz jak efektywne zarządzać czasem i zadaniami oraz ustalać priorytety. Dowiedzą  się również, że optymalne wykorzystanie godziny pracy to podstawa do konsekwentnego osiągania zaplanowanych celów i marzeń zawodowych.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska.

Cena: 55 zł.