Jak być żyrafą, a nie szakalem? (webinar o porozumieniu bez przemocy)

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

supernauczyciel

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Webinar: wykład z prezentacją, studium przypadków, dyskusja moderowana, praca w parach.

Zagadnienia:

  • Na czym polega język szakala, a na czym język żyrafy?
  • Trenowanie empatycznego słuchania, wyrażania próśb i oczekiwań.
  • Jak stworzyć grupę/klasę, w której uczniowie będą rozmawiać językiem serca?
  • Jak pomóc uczniom rozwiązywać konflikty przez mediacje oparte na porozumieniu bez przemocy?

Prowadząca: Małgorzata Owczarek

Cena: webinar na żywo 90 zł; webinar nagrany – 80 zł.