Matura 2023 z języka polskiego – analiza wybranych zadań egzaminacyjnych

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

Zagadnienia:

 • Egzamin maturalny z języka polskiego od 2023 roku:
  • podstawa prawna, dokumenty CKE
  • podstawa programowa / wymagania egzaminacyjne
  • materiały: informatory, arkusze, materiały informacyjno-szkoleniowe.
 • Egzamin ustny – analiza zadań jawnych i zadań niejawnych, budowa poleceń, budowa zestawu, przykładowe realizacje zadań.
 • Egzamin pisemny na poziomie podstawowym:
  • budowa arkuszy
  • analiza wybranych zadań z testu Język polski w użyciu: budowa zadań, realizacja warunków zadania, sprawdzane wiedza i umiejętności, zasady oceniania zadań, rozwiązania dydaktyczne – sugestie i propozycje
  • analiza wybranych zadań z testu historycznoliterackiego: budowa zadań, realizacja warunków zadania, sprawdzane wiedza i umiejętności, zasady oceniania zadań, rozwiązania dydaktyczne – sugestie i propozycje
  • analiza tematów wypracowania.
 • Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym – analiza tematów wypracowania.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 95 zł.

Trening uważności w pracy z dziećmi i młodzieżą

Uczestnicy: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia i inni pracownicy szkoły.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych (2 spotkania on line).

Szkolenie on-line – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń, praktyka technik uważności, dzielenie się doświadczeniami), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Dobrostan uczniów i nauczycieli to obecnie jeden z wiodących tematów badań naukowych, szkoleń i artykułów. Jedną z powszechnie już stosowanych metod regulacji emocji jest praktyka uważności (mindfullness). Proponowany prze nas warsztat zapoznaje uczestników z tą metodą oraz możliwościami jej wprowadzania na zajęciach lekcyjnych i warsztatowych z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy obok praktyki własnej, zapoznani zostaną również z dostępną literaturą i propozycjami scenariuszy zajęć łączących techniki uważności  z rozwojem inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży.

Zagadnienia:

 • podstawy teoretyczne praktyki uważności
 • rodzaje ćwiczeń uważności
 • praktyka wdzięczności
 • praktyka uważności w ruchu
 • zabawy wspierające uważność
 • trening uważności w trzech grupach wiekowych: 5–8 lat, 9–13 lat, powyżej 13 roku życia
 • przykładowe scenariusze zajęć wspierających rozwój inteligencji emocjonalnej w oparciu o ćwiczenia uważności.

Prowadząca: Dorota Trzaska

Cena: 140 zł.

Oferta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Zapraszamy do skorzystania z więcej niż jednego szkolenia spośród wszystkich dostępnych na platformie Moodle lub nagranych, a także prowadzonych na żywo. Zamówienie więcej niż jednego szkolenia obniża cenę każdego.                   .

Cena:
1 szkolenie – na żywo 95 zł, 90 zł lub 85 zł – w zależności od szkolenia.
2 szkolenia – 160 zł
3 szkolenia – 225 zł
4 szkolenia – 280 zł

Zgłoszenia

 

Oferta specjalna dla polonistów

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 3 x 4 godziny dydaktyczne

Grupa: do 25 osób.

Przygotowaliśmy dla polonistów ze szkół podstawowych ofertę specjalną – trzy szkolenia online, których tematyka jest związana z egzaminem ósmoklasisty i przygotowaniem do niego uczniów.

Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty (webinar) – webinar nagrany, dowolny czas realizacji.

Warsztat polonisty – wypowiedzi argumentacyjne i stosowanie kryteriów oceniania wypracowań (webinar) – webinar nagrany, dowolny czas realizacji.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (webinar) – webinar nagrany, dowolny czas realizacji.

Można się zgłosić na jedno szkolenie albo na dwa lub trzy.

Zgłoszenia

Powyższe szkolenia będą się też odbywały na żywo w styczniu i w lutym.

Zgłoszenia

Cena:

1 szkolenie – 95 zł
2 szkolenia – 170 zł
3 szkolenia – 240 zł

Prowadzący: Robert Chamczyk