Przedszkolak wysoko wrażliwy

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej specjaliści pracujący w przedszkolu.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, analiza przypadków, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia do pracy własnej uczestników.

Wysoka wrażliwość to termin, z którym spotykamy się coraz częściej w pracy z dziećmi. To szkolenia pomoże usystematyzować wiedzę dotyczącą wysokiej wrażliwości. Odniesienia do praktyki i codzienności pomogą Państwu stworzyć podstawy do budowania relacji z dziećmi i uzupełnią skrzynkę z narzędziami do pracy. 

Zagadnienia

 • Dziecko wysoko wrażliwe, czyli krótka charakterystyka potrzeb i możliwości przedszkolaka.
 • Wysoka wrażliwość w praktyce, czyli jak się przejawia w relacji z dzieckiem.
 • Świat oczami dziecka wysoko wrażliwego – jak je wspierać w codzienności przedszkolnej.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: psycholog Małgorzata Owczarek

Cena:  90 zł.

  

Eksperyment i obserwacja – o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych

Maria Montessori

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line: wykład z prezentacją, dyskusja na czacie, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

 • Syndrom deficytu natury, czyli cele i zadania edukacji przyrodniczej w przedszkolu.
 • Jak zainspirować dzieci do poszukiwania i odkrywania tego, co nam daje natura? – rodzaje aktywności i metody pracy
 • Skrzynia skarbów edukacji przyrodniczej: obserwacja, doświadczenie, eksperyment.
 • Rola pytań w uczeniu się przyrody.
 • Edukacja poza schematem – na przykładzie Leśnego Przedszkola i Leśnej Szkoły ROiSA.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 85 zł

Ocena pracy nauczyciela

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorzy placówek.

Grupa: do 25 osób.

Czas trwania: 3 godziny  dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania.

W programie:

 • Przepisy określające ocenę pracy nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 • Szczegółowa analiza kryteriów oceny pracy – obowiązkowych i dodatkowych.
 • Ocena pracy nauczyciela a awans zawodowy.
 • Tryb odwoływania się od oceny pracy.
 • Dokumentacja związana z oceną pracy.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Ewa Stolarczyk

Cena:  85 zł.

  

Jak pobudzać kreatywność własną i uczniów?

Uczestnicy: nauczyciele pracujący w przedszkolach i szkołach podstawowych, pedagodzy.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia do pracy własnej uczestników.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Zagadnienia:

 • Po co nam kreatywność? – czym jest kreatywność, do czego możemy ją wykorzystywać w codzienności; myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 • Dziecięce zasoby do rozwoju kreatywności – podstawy dotyczące rozwoju dziecka oraz neuropsychologii
 • Jak wspierać kreatywność dziecka? – niedyrektywne metody pracy z dzieckiem
 • Ćwiczymy kreatywność i rozbudzamy nasze zasoby (trening kreatywności – ćwiczenia).

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań prowadzącej, uczestniczenia w dyskusji, wymiany doświadczeń.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: psycholog Małgorzata Owczarek

Cena:  90 zł (dostęp do nagrania, a nie udział na żywo – 80 zł)