Gramatyka krok po kroku w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład, prezentacja pomocy dydaktycznych, gier i kart pracy, rozmowa (dzielenie się doświadczeniami), burza mózgów, zadania do wykonania.

Zagadnienia:

 • Cele nauczania gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Jak uczyć gramatyki w klasach młodszych? – wskazówki metodyczne.
 • Dobre praktyki – sprawdzone ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne służące poznawaniu gramatyki.
 • Gramatyka online – polecane zasoby internetowe.
 • Literatura związana z tematem szkolenia.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 95 zł; webinar nagrany – 85 zł.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Dlaczego zmiany na egzaminach w 2021 roku?
 • Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne.
 • Analiza wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie z języka polskiego w 2021 r.
 • Jak przygotować uczniów do egzaminu? – rozwiązania praktyczne.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 95 zł, webinar nagrany – 85 zł.

Procedura przerwy i inne metody – jak pracować z dzieckiem z ADHD (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.supernauczyciel

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, dyskusja na czacie, praca w grupach, analiza przypadków.

Zagadnienia:

 • Co to jest ADHD? Przyczyny tego zaburzenia.
 • Jak rozpoznać dziecko z ADHD? – co powinno zaniepokoić rodziców i nauczycieli? Kiedy należy udać się do poradni? Gdzie szukać pomocy?
 • Praca z dzieckiem, u którego rozpoznano ADHD – strategie radzenia sobie z nadmierną impulsywnością, nadruchliwością, zaburzeniami uwagi; stosowanie konsekwencji logicznych.
 • Edukacja i wspieranie rodziców dziecka z ADHD.
 • Pomoc dziecku w integracji  grupą.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: webinar na żywo – 90 zł, webinar nagrany – 80 zł.