Ortografia krok po kroku w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład, prezentacja pomocy dydaktycznych, gier i kart pracy, rozmowa (dzielenie się doświadczeniami), burza mózgów, zadania do wykonania.

Zagadnienia:

 • Cele nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Jak uczyć ortografii w klasach młodszych? – wskazówki metodyczne.
 • Dobre praktyki – sprawdzone ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne służące nauce ortografii.
 • Ortografia online – polecane zasoby internetowe.
 • Literatura związana z tematem szkolenia.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 95 zł; webinar nagrany – 85 zł.

Wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci z wykorzystaniem metod arteterapii

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. Pedagodzy.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Webinar – wykład z prezentacją, dyskusja, wymiana doświadczeń.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Arteterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci (wykorzystanie muzyki, dramy i technik plastycznych).
 • Bezpieczne rozładowywanie napięć.
 • Budowanie dobrego klimatu w grupie, opartego na akceptacji i braku oceny.
 • Aktywności wspierające samoświadomość, uważność i koncentrację.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania siebie.
 • Praca z nastrojem i emocjami.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – ćwiczenia wspierające współpracę, integrację i empatię w grupie.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 90 zł; webinar nagrany – 80 zł.

 

Superwizja w praktyce

 

Uczestnicy: dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele i specjaliści, którzy chcą doskonalić jakość pracy swojej i współpracowników. 

Czas trwania: 2 godziny.

Grupa: do 25 osób.

Webinar z elementami dyskusji, wymiany doświadczeń, analizy przypadków.

Opis szkolenia

Szkolenie może być prowadzone dla grupy nauczycieli z różnych placówek lub dla rad pedagogicznych.

Coraz częściej wizytatorzy kontrolujący realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej pytają o stosowanie w placówce superwizji. Szkolenie wprowadza w tę tematykę. Pozwala zrozumieć, na czym polega superwizja, czemu służy (nie tylko w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Zagadnienia:

 • Czym jest superwizja?
 • Rodzaje superwizji
 • Obszary do refleksji superwizyjnej dla nauczyciela
 • Kto może być superwizorem?
 • Cechy dobrego superwizora
 • Jak wygląda proces superwizji w szkole/przedszkolu? (krok po kroku)
 • Superwizja w praktyce (analiza przypadku)

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 

90 zł – za osobę (w wypadku szkolenia otwartego)
1200 zł – szkolenie Rady Pedagogicznej