Eksperymentowanie jest takie proste – prawie wszystko o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Eksperyment jako podstawowa metoda badania świata przyrody w świetle nowych podstaw programowych.
 • Sekrety „dobrego” eksperymentowania, m.in. rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci w wieku 3-9 a prowadzenie doświadczeń, zasady eksperymentowania, metody i techniki gromadzenia oraz opracowywania danych, nowoczesne technologie w procesie eksperymentowania.
 • Dziecięca fizyka – wyjaśnianie zawiłości wybranych pojęć fizycznych razem z dziećmi.
 • Wielozmysłowe poznawanie świata – wyjaśnianie zasad funkcjonowania naszych zmysłów, „oszukiwanie” percepcji, zmysły a sztuka, zmysły zwierząt

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

Zaczarowany ołówek – przygotowanie do pisania

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Co to znaczy gotowość do pisania?
 • Co utrudnia opanowanie umiejętności pisania?
 • Wspieranie rozwoju dziecka w obszarach, które mają wpływ na naukę pisania – ćwiczenia praktyczne.
 • Co ułatwia dziecku naukę pisania? – przykłady dobrych i złych narzędzi pisarskich, prezentacja środków dydaktycznych ułatwiających dziecku późniejsze kreślenie liter.
 • Metodyka wprowadzania liter, ćwiczenia wprowadzające literę.
 • Kryteria oceny umiejętności pisania.
 • Sposoby doskonalenia umiejętności pisania.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 200 zł (za obie części).

Sprawne ręce mogą więcej – terapia ręki w praktyce

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjaliści.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Nie tylko dłonie – o zależności między postawą ciała i ogólną sprawnością a możliwościami manualnymi dziecka.
 • Stymulowanie funkcji grafomotorycznych.
 • Zabawy, ćwiczenia, zadania służące usprawnianiu małej i dużej motoryki.
 • Sposoby zachęcania dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach.
 • Pomysły aktywności plastycznych i innych stymulujących pracę dłoni.
 • Przepisy na zwykłe i niezwykłe masy plastyczne, które można wykorzystać do rozwijania umiejętności grafomotorycznych.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne podczas zabaw tematycznych.

Prowadząca: Małgorzata Spilarewicz.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.