Kto w trawie chodzi, kto po niebie lata – prawie wszystko o metodzie projektu w edukacji przyrodniczej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Metoda projektu w świetle nowych podstaw programowych.
 • Sekrety udanego projektu badawczego w pracy z dziećmi, w tym m.in. planowanie projektu, prowadzenie działań badawczych, opracowywanie danych, organizowanie wydarzenia kulminacyjnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, integracja celów i treści wokół aktywności małych badaczy.
 • Bocianie życie – obserwacje, eksperymenty, materiały źródłowe i nowoczesne technologie w procesie planowania, prowadzenia i ewaluowania projektu badawczego poświęconego bocianom.
 • Mrówczy świat – hodowle, obserwacje, eksperymenty, materiały źródłowe i nowoczesne technologie w procesie planowania, prowadzenia i ewaluowania projektu badawczego poświęconego mrówkom.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

Wszędzie dobrze, ale w gnieździe najlepiej – metoda obserwacji w edukacji przyrodniczej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Obserwacja jako podstawowa metoda poznawania świata przyrody w świetle nowych podstaw programowych.
 • Sekrety „dobrej” obserwacji przyrodniczej, w tym m.in. przygotowanie do badań w terenie, zasady obserwacji opartej na okazach i modelach, sposoby gromadzenia oraz opracowywania danych, nowoczesne technologie w obserwacji.
 • Identyfikowanie naturalnych okazów ptasich gniazd i ich właścicieli, ciekawostki na temat ptasich lęgów, porównanie popularnych gatunków ptaków należących do jednej rodziny.
 • Ptaki nie tylko na zajęciach przyrodniczych – integracja międzyprzedmiotowa.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

Eksperymentowanie jest takie proste – prawie wszystko o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Eksperyment jako podstawowa metoda badania świata przyrody w świetle nowych podstaw programowych.
 • Sekrety „dobrego” eksperymentowania, m.in. rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci w wieku 3-9 a prowadzenie doświadczeń, zasady eksperymentowania, metody i techniki gromadzenia oraz opracowywania danych, nowoczesne technologie w procesie eksperymentowania.
 • Dziecięca fizyka – wyjaśnianie zawiłości wybranych pojęć fizycznych razem z dziećmi.
 • Wielozmysłowe poznawanie świata – wyjaśnianie zasad funkcjonowania naszych zmysłów, „oszukiwanie” percepcji, zmysły a sztuka, zmysły zwierząt

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.