Wszędzie dobrze, ale w gnieździe najlepiej – metoda obserwacji w edukacji przyrodniczej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Obserwacja jako podstawowa metoda poznawania świata przyrody w świetle nowych podstaw programowych.
 • Sekrety „dobrej” obserwacji przyrodniczej, w tym m.in. przygotowanie do badań w terenie, zasady obserwacji opartej na okazach i modelach, sposoby gromadzenia oraz opracowywania danych, nowoczesne technologie w obserwacji.
 • Identyfikowanie naturalnych okazów ptasich gniazd i ich właścicieli, ciekawostki na temat ptasich lęgów, porównanie popularnych gatunków ptaków należących do jednej rodziny.
 • Ptaki nie tylko na zajęciach przyrodniczych – integracja międzyprzedmiotowa.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

Eksperymentowanie jest takie proste – prawie wszystko o wprowadzaniu dzieci w świat nauk przyrodniczych

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Eksperyment jako podstawowa metoda badania świata przyrody w świetle nowych podstaw programowych.
 • Sekrety „dobrego” eksperymentowania, m.in. rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny dzieci w wieku 3-9 a prowadzenie doświadczeń, zasady eksperymentowania, metody i techniki gromadzenia oraz opracowywania danych, nowoczesne technologie w procesie eksperymentowania.
 • Dziecięca fizyka – wyjaśnianie zawiłości wybranych pojęć fizycznych razem z dziećmi.
 • Wielozmysłowe poznawanie świata – wyjaśnianie zasad funkcjonowania naszych zmysłów, „oszukiwanie” percepcji, zmysły a sztuka, zmysły zwierząt

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

Zaczarowany ołówek – przygotowanie do pisania

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Co to znaczy gotowość do pisania?
 • Co utrudnia opanowanie umiejętności pisania?
 • Wspieranie rozwoju dziecka w obszarach, które mają wpływ na naukę pisania – ćwiczenia praktyczne.
 • Co ułatwia dziecku naukę pisania? – przykłady dobrych i złych narzędzi pisarskich, prezentacja środków dydaktycznych ułatwiających dziecku późniejsze kreślenie liter.
 • Metodyka wprowadzania liter, ćwiczenia wprowadzające literę.
 • Kryteria oceny umiejętności pisania.
 • Sposoby doskonalenia umiejętności pisania.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 200 zł (za obie części).