Grać i śpiewać każdy może, czyli umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem muzykoterapii

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Dźwięk, ruch i emisja głosu – ćwiczenia i zabawy kształcące aparat mowy.
 • Śpiew – nowe metody uczenia się piosenek, śpiew i ruch.
 • Nastrój muzyki, muzyka i emocje, ćwiczenia aktywnego słuchania – świadomy dobór utworów muzycznych, propozycje zajęć muzycznych dotykających emocji dzieci.
 • Ciekawe wykorzystanie instrumentów perkusyjnych – nazwy instrumentów, ćwiczenia muzyczno-‑rytmiczne, propozycje zabaw z instrumentami.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe jako element historii – interaktywne zajęcia muzyczne dla dzieci, łączące różne formy działań artystycznych.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe kształcące poczucie przestrzeni oraz kontakt z własnym ciałem.
 • Elementy muzykoterapii.
 • Tańce integracyjne.

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia pendrive'a w celu zgrania materiałów.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 115 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Kto w trawie chodzi, kto po niebie lata – prawie wszystko o metodzie projektu w edukacji przyrodniczej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Metoda projektu w świetle nowych podstaw programowych.
 • Sekrety udanego projektu badawczego w pracy z dziećmi, w tym m.in. planowanie projektu, prowadzenie działań badawczych, opracowywanie danych, organizowanie wydarzenia kulminacyjnego, współpraca ze środowiskiem lokalnym, integracja celów i treści wokół aktywności małych badaczy.
 • Bocianie życie – obserwacje, eksperymenty, materiały źródłowe i nowoczesne technologie w procesie planowania, prowadzenia i ewaluowania projektu badawczego poświęconego bocianom.
 • Mrówczy świat – hodowle, obserwacje, eksperymenty, materiały źródłowe i nowoczesne technologie w procesie planowania, prowadzenia i ewaluowania projektu badawczego poświęconego mrówkom.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

Wszędzie dobrze, ale w gnieździe najlepiej – metoda obserwacji w edukacji przyrodniczej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Obserwacja jako podstawowa metoda poznawania świata przyrody w świetle nowych podstaw programowych.
 • Sekrety „dobrej” obserwacji przyrodniczej, w tym m.in. przygotowanie do badań w terenie, zasady obserwacji opartej na okazach i modelach, sposoby gromadzenia oraz opracowywania danych, nowoczesne technologie w obserwacji.
 • Identyfikowanie naturalnych okazów ptasich gniazd i ich właścicieli, ciekawostki na temat ptasich lęgów, porównanie popularnych gatunków ptaków należących do jednej rodziny.
 • Ptaki nie tylko na zajęciach przyrodniczych – integracja międzyprzedmiotowa.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.