Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Stymulowanie funkcji grafomotorycznych.
 • Zabawy, ćwiczenia, zadania służące usprawnianiu małej i dużej motoryki.
 • Sposoby zachęcania dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupach.
 • Pomysły aktywności plastycznych stymulujących pracę dłoni.
 • Przepisy na zwykłe i niezwykłe masy plastyczne, które można wykorzystać do rozwijania umiejętności grafomotorycznych.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne podczas zabaw tematycznych dotyczących baśni i bajek.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.

Sprawne ręce – elementy terapii ręki

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Mechanizm funkcjonowania kończyny górnej.
 • Etapy rozwoju grafomotoryki dziecka.
 • Metody, ćwiczenia, zabawy wykorzystywane w terapii ręki.
 • Nauka przeprowadzania sensorycznego masażu rąk.
 • Zasady konstruowania indywidualnych programów terapii.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 115 zł.

Tęczowe zabawy z chustą i folią malarską

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

 • Zabawy integrujące grupę.
 • Zabawy uczące kolorów, utrwalające nazwy barw oraz ich rozpoznawanie.
 • Zabawy wprowadzające zasady i uczące ich przestrzegania.
 • Zabawy z chustą przy muzyce.
 • Zabawy usprawniające spostrzegawczość, pamięć, percepcję wzrokową.
 • Zabawy usprawniające motorykę dużą, ćwiczące zwinność, szybkość, refleks.
 • Zabawy wyciszające, relaksacyjne, odprężające.
 • Zabawy ćwiczące współdziałanie w grupie.
 • Zabawy z chustą przy użyciu rekwizytów.

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane różne chusty (nie tylko Klanzy) oraz folia malarska.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.