Budzimy zmysły – zabawy i różne formy aktywności dla dzieci do lat trzech i starszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Zabawy integracyjne.
 • Gry i zabawy rozluźniające, relaksacyjne, masażyki.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.
 • Wierszyki ilustrowane ruchem, działania teatralne.
 • Zabawy plastyczne z wykorzystaniem materiałów spożywczych, przepisy na różne masy plastyczne, jadalne farby ekologiczne.
 • Pobudzanie zmysłów za pomocą samodzielnie wykonanych ścieżek sensorycznych.

Uczestnicy warsztatów poznają sposoby uatrakcyjniania zajęć poprzez wykorzystanie w zabawach przedmiotów codziennego użytku.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Matematyka? To proste! – gry i zabawy w nauczaniu matematyki w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają gry, zabawy, ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne z zakresu wymienionych niżej zagadnień.

supernauczyciel

Zagadnienia: 

 • Zabawy matematyczne z kartami, dominem, kostkami.
 • Konstruowanie gier planszowych.
 • Różne sposoby rozwiązywania zadań matematycznych.
 • Zabawy geometryczne.
 • Umiejętności praktyczne – liczenie pieniędzy, ważenie, mierzenie.
 • Gry matematyczne.
 • Matematyka online.

Proponowane gry i zabawy zostaną zaprezentowane z podziałem na poszczególne klasy.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 110 zł.

Grać i śpiewać każdy może, czyli umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem muzykoterapii

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Dźwięk, ruch i emisja głosu – ćwiczenia i zabawy kształcące aparat mowy.
 • Śpiew – nowe metody uczenia się piosenek, śpiew i ruch.
 • Nastrój muzyki, muzyka i emocje, ćwiczenia aktywnego słuchania – świadomy dobór utworów muzycznych, propozycje zajęć muzycznych dotykających emocji dzieci.
 • Ciekawe wykorzystanie instrumentów perkusyjnych – nazwy instrumentów, ćwiczenia muzyczno-‑rytmiczne, propozycje zabaw z instrumentami.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe jako element historii – interaktywne zajęcia muzyczne dla dzieci, łączące różne formy działań artystycznych.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe kształcące poczucie przestrzeni oraz kontakt z własnym ciałem.
 • Elementy muzykoterapii.
 • Tańce integracyjne.

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia pendrive'a w celu zgrania materiałów.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 115 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.