Zaczarowany ołówek – przygotowanie do pisania

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Co to znaczy gotowość do pisania?
 • Co utrudnia opanowanie umiejętności pisania?
 • Wspieranie rozwoju dziecka w obszarach, które mają wpływ na naukę pisania – ćwiczenia praktyczne.
 • Co ułatwia dziecku naukę pisania? – przykłady dobrych i złych narzędzi pisarskich, prezentacja środków dydaktycznych ułatwiających dziecku późniejsze kreślenie liter.
 • Metodyka wprowadzania liter, ćwiczenia wprowadzające literę.
 • Kryteria oceny umiejętności pisania.
 • Sposoby doskonalenia umiejętności pisania.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 200 zł (za obie części).

Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Stymulowanie funkcji grafomotorycznych.
 • Zabawy, ćwiczenia, zadania służące usprawnianiu małej i dużej motoryki.
 • Sposoby zachęcania dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupach.
 • Pomysły aktywności plastycznych stymulujących pracę dłoni.
 • Przepisy na zwykłe i niezwykłe masy plastyczne, które można wykorzystać do rozwijania umiejętności grafomotorycznych.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne podczas zabaw tematycznych dotyczących baśni i bajek.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.

Sprawne ręce – elementy terapii ręki

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Mechanizm funkcjonowania kończyny górnej.
 • Etapy rozwoju grafomotoryki dziecka.
 • Metody, ćwiczenia, zabawy wykorzystywane w terapii ręki.
 • Nauka przeprowadzania sensorycznego masażu rąk.
 • Zasady konstruowania indywidualnych programów terapii.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 115 zł.