Warsztaty metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 16 osób.

Metoda warsztatowa, zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Zajęcia komputerowe w kl. 1-3 – analiza podstawy
  programowej
 • Zastosowanie edytora tekstu w pracy z dziećmi
  z uwzględnieniem specyfiki sześciolatka
 • Praca w edytorze grafiki
 • Wykorzystanie programu PowerPoint na zajęciach komputerowych (interaktywne karty pracy)
 • Wykorzystanie internetu w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – poznanie bezpiecznych stron z ciekawymi materiałami edukacyjnymi
 • Wykorzystanie urządzeń: pendrive, rzutnik multimedialny, skaner, tablica interaktywna
 • Komunikacja – poczta elektroniczna, korzystanie z komunikatorów (Gadu-Gadu, Skype)
 • Rozwój własny nauczyciela – korzystanie z kursów internetowych

Uczestnicy szkolenia otrzymują wykaz stron internetowych z zasobami przydatnymi podczas zajęć komputerowych.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk

Cena: 120 zł.

Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym

Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia uczy tylko jednego – jak się uczyć.
Martin Heidegger

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji uczniów do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej nasi uczniowie są zniechęceni do nauki, mają niski poziom samooceny i nie wierzą we własne możliwości. Co zrobić, aby zmienić obecny stan rzeczy? Jak zorganizować lekcję, by uczniowie uczyli się skutecznie i z przyjemnością?

Z pomocą spieszy nam ocenianie kształtujące, które jest próbą zmiany na lepsze polskiej szkoły. W centrum uwagi stawia ucznia, który dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się odpowiedzialny za to, co robi, ucząc się dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu zarówno samego ucznia, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają strategie i narzędzia oceniania kształtującego w praktyce.

Zagadnienia:

 • Dobry początek – co już wiem na temat oceniania kształtującego?
 • Strategie dobrego nauczania i uczenia się.
 • Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym.
 • Moja lekcja z OK – tworzymy konspekty.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania informacji zwrotnej, m.in. ocena prac pisemnych.
 • Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii oceniania kształtującego.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.

Na skraju lasu – prace plastyczne inspirowane światem przyrody

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – uczestnicy wykonują prace plastyczno-techniczne, a przy okazji pogłębiają wiedzę przyrodniczą.

Zagadnienia:

 • Królowie lasu (i wiejskiej zagrody) – jak dorobić jeleniom i łosiom poroże z papieru, krepiny i własnych dłoni, a jak wykonać rogi dla krowy i baranka?
 • Gile na jarzębinie i sikorki w karmniku – ptaki z klamerek, papierowych kółek, tektury, styropianowych kul i innych materiałów.
 • Więksi i mniejsi mieszkańcy stawu – jak wykonać picturebook oraz zwierzęta stawowe (ważkę, ślimaka, zaskrońca, żabę...) z klamerek, kolorowego papieru, makaronu, gazet i materiałów przyrodniczych?
 • Zdobywanie wiedzy przyrodniczej przez dzieci i rozwijanie ich zainteresowań otaczającym środowiskiem w trakcie wykonywania prac plastycznych.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

supernauczyciel