Kształtowanie w przedszkolu gotowości do nauki czytania i pisania

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych (2 x 6 godz.).

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

 • Obszary warunkujące przygotowanie dziecka do czytania i pisania – sfera procesów psychomotorycznych, poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych.
 • Kompetencje dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania.
 • Ćwiczenia z zakresu terapii ręki i wspierania rozwoju grafomotorycznego.
 • Różne metody nauki czytania, różnice między nimi.
 • Etapy nauki czytania w metodach: globalnej, sylabowej, analitycznej.
 • Ćwiczenia i zabawy, dzięki którym proces nabywania umiejętności omawianych podczas szkolenia będzie atrakcyjny dla dzieci.
 • Planowanie ćwiczeń i zabaw rozwijających umiejętności niezbędne do podjęcia nauki czytania i pisania – wymiana doświadczeń.

 

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 245 zł (łączna za obie części)

Diagnoza gotowości szkolnej w praktyce

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej. 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, dyskusja moderowana, praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

 • Podstawa prawna wydania rodzicom dziecka, spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej podsumowaniem pracy z dzieckiem – co dziecko opanowało, w których obszarach potrzebuje wsparcia ze względu na swoje zdolności lub problemy.
 • Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna. 
 • Uporządkowanie wiedzy o aspektach gotowości szkolnej – charakterystyka kryteriów dojrzałości:
  • diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych;
  • diagnoza sprawności fizycznych – zwrócenie uwagi na lateralizację;
  • diagnoza dojrzałości psychicznej – procesy poznawcze, mowa;
  • diagnoza dojrzałości społecznej – kontakty rówieśnicze, współpraca w grupie.
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – jak opracować dokument?  (pomocne wskazówki, przykładowe sformułowania).

Prowadząca: Katarzyna Pernach-Brzostek.

Cena: 115 zł.

Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu tradycyjnym

W mojej wizji przyszłości, młodzi ludzie nie zdają kolejnych egzaminów przechodząc ze szkoły średniej na uniwersytet. W mojej wizji przyszłości młody człowiek przechodzi z jednego etapu samodzielności do kolejnego – wyższego, dzięki swojej własnej aktywności, wysiłkowi własnej woli. To właśnie stanowi wewnętrzny rozwój człowieka.

Maria Montessori

 

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

 • Maria Montessori – jej życie w kontekście opracowanej przez nią metody kształcenia i wychowania.
 • Główne cele pedagogiki montessoriańskiej.
 • Etapy rozwoju dziecka a założenia zasad pedagogicznych Marii Montessori.
 • Otoczenie dziecka – czym jest i dlaczego jest tak ważne? Zapoznanie z najważniejszymi materiałami służącymi rozwojowi dziecka.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.