Warsztat praktyczny dla opiekunek i opiekunów żłobkowych

 

Uczestnicy: osoby, które mają uprawnienia do pracy w żłobku i chcą doskonalić swoje umiejętności, szukają inspiracji i pomysłów oraz odpowiedzi na różne pytania związane z rozwojem dzieci.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (zajęcia stacjonarne weekendowe).

Szkolenie stacjonarne w formie warsztatowej w dwóch blokach tematycznych.

Blok I (8 godzin dydaktycznych): Rozwój i potrzeby psychologiczne malucha

 • Rozwój poznawczy małych dzieci, czyli w jaki sposób myślą i uczą się maluchy w wieku do lat trzech.
 • Relacja z dorosłym i przywiązanie jako podstawa bezpiecznej relacji (teoria M. Mahler i J. Bowlby)
 • Samoregulacja, czyli jak wspierać dziecko w trudnych emocjach.

Blok I prowadzi psycholog Małgorzata Owczarek, która pomoże zrozumieć, co przeżywa dziecko i jak możemy je wspierać w rozwoju. Uczestnicy otrzymają konkretne wskazówki do pracy, omówione na przykładach.

Blok II (8 godzin dydaktycznych): Zabawa i współpraca z rodzicami i dzieckiem

 • Jak tworzyć scenariusze spotkań?
 • Jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku do zabawy z dziećmi?
 • Jak dobierać aktywności, reagować i wspierać dziecko i rodziców?
 • Zabawy, wierszyki, masażyki – propozycje aktywności z maluchami.

Blok II prowadzi pedagożka Martyna Widawska. Jej autorskie propozycje zabaw bazują na zmysłach. Wykorzystuje ruch, sztukę, muzykę, aby zaspokajać naturalne potrzeby dziecka. Uczestnicy szkolenia poznają w praktyce różne formy aktywności. Otrzymają materiały do pracy z dziećmi.

Cena całego szkolenia (16 godzin dydaktycznych):  380 zł.

Zobacz też: Praktyczne szkolenie on-line dla opiekunek i opiekunów żłobkowych

  

Kształtowanie w przedszkolu gotowości do nauki czytania i pisania

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych (2 x 6 godz.).

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

 • Obszary warunkujące przygotowanie dziecka do czytania i pisania – sfera procesów psychomotorycznych, poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych.
 • Kompetencje dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania.
 • Ćwiczenia z zakresu terapii ręki i wspierania rozwoju grafomotorycznego.
 • Różne metody nauki czytania, różnice między nimi.
 • Etapy nauki czytania w metodach: globalnej, sylabowej, analitycznej.
 • Ćwiczenia i zabawy, dzięki którym proces nabywania umiejętności omawianych podczas szkolenia będzie atrakcyjny dla dzieci.
 • Planowanie ćwiczeń i zabaw rozwijających umiejętności niezbędne do podjęcia nauki czytania i pisania – wymiana doświadczeń.

 

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 255 zł (łączna za obie części)

Diagnoza gotowości szkolnej w praktyce

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej. 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, dyskusja moderowana, praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

 • Podstawa prawna wydania rodzicom dziecka, spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej podsumowaniem pracy z dzieckiem – co dziecko opanowało, w których obszarach potrzebuje wsparcia ze względu na swoje zdolności lub problemy.
 • Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna. 
 • Uporządkowanie wiedzy o aspektach gotowości szkolnej – charakterystyka kryteriów dojrzałości:
  • diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych;
  • diagnoza sprawności fizycznych – zwrócenie uwagi na lateralizację;
  • diagnoza dojrzałości psychicznej – procesy poznawcze, mowa;
  • diagnoza dojrzałości społecznej – kontakty rówieśnicze, współpraca w grupie.
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – jak opracować dokument?  (pomocne wskazówki, przykładowe sformułowania).

Prowadząca: Katarzyna Pernach-Brzostek.

Cena: 115 zł.