Ciekawe zajęcia – aktywna grupa (o metodach aktywizujących w przedszkolu

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Jak integrować grupę? – zabawy integracyjne w edukacji przedszkolnej.
 • Dyskutująca grupa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci.
 • Świadomi czytelnicy – aktywizowanie dzieci podczas zajęć o literaturze.
 • Mali twórcy – rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez układanie opowiadań.
 • Gry i zabawy dydaktyczne w kształtowaniu kompetencji językowych i pojęć matematycznych (doskonaleniu techniki rachunkowej).
 • Kształcenie zdolności twórczych podczas treningu twórczości (podstawy teoretyczne, dostrzeganie i definiowanie problemów, rozwijanie wrażliwości na problemy, kształcenie zdolności percepcyjno-manipulacyjnych, psychomotorycznych, wizualnych i umysłowych).
 • Aktywizacja na zajęciach plastycznych.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.

Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Na czym polega odimienna metoda nauki czytania?
 • Co jest najważniejsze w nauce czytania?
 • Inicjacja – pierwszy krok wtajemniczenia w sztukę czytania.
 • Ściana pełna liter – stymulacja procesów intelektualnych.
 • Demonstracja alfabetu. Ćwiczenia.
 • Targ liter. Litery składające się na imię dziecka. Ćwiczenia.
 • Nazywanie świata. Ćwiczenia.
 • Podsumowanie. Wymiana poglądów i doświadczeń między uczestnikami.

Prowadząca: Anna Kozieł-Wójcik

Prowadząca otrzymała od Ireny Majchrzak, twórczyni metody, certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń na ten temat.

Cena: 240 zł.

Najbliższe terminy: 3 września godz. 10.00-16.30.

Miejsce: Warszawa, ul. Lektykarska 44 (siedziba NODN Supernauczyciel)

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 16 osób.

Metoda warsztatowa, zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Zajęcia komputerowe w kl. 1-3 – analiza podstawy
  programowej
 • Zastosowanie edytora tekstu w pracy z dziećmi
  z uwzględnieniem specyfiki sześciolatka
 • Praca w edytorze grafiki
 • Wykorzystanie programu PowerPoint na zajęciach komputerowych (interaktywne karty pracy)
 • Wykorzystanie internetu w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – poznanie bezpiecznych stron z ciekawymi materiałami edukacyjnymi
 • Wykorzystanie urządzeń: pendrive, rzutnik multimedialny, skaner, tablica interaktywna
 • Komunikacja – poczta elektroniczna, korzystanie z komunikatorów (Gadu-Gadu, Skype)
 • Rozwój własny nauczyciela – korzystanie z kursów internetowych

Uczestnicy szkolenia otrzymują wykaz stron internetowych z zasobami przydatnymi podczas zajęć komputerowych.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk

Cena: 120 zł.