Teatr w szkole i przedszkolu

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Ćwiczenia ruchowe, w szczególności koordynacyjne i orientacyjne w zakresie ciała i przestrzeni.
 • Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię.
 • Ćwiczenia i zabawy kształtujące umiejętność słuchania partnera scenicznego.
 • Improwizacje słowne i ruchowe na dowolny lub podany temat.
 • Ćwiczenia dykcji, ćwiczenia emisji głosu.
 • Praca z tekstem.
 • Zasady poruszania się w sytuacjach scenicznych.
 • Prezentacja różnorodnych konwencji teatralnych.
 • Nauka pisania scenariusza teatralnego na zajęcia przedszkolne i szkolne.
 • Ćwiczenia przygotowujące do wystąpień teatralnych: etiudy, zabawy, techniki dramowe.
 • Nauka umiejętności realizacji przedstawienia, wystąpień i uroczystości szkolnych.
 • Sceniczna realizacja fragmentów wybranych tekstów (bajki, opowiadania, wiesza) w formie etiudy teatralnej.
 • Rola muzyki i światła w inscenizacji.

 Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 120 zł.

Drama i proste formy teatralne w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Ćwiczenia dramowe.
 • Rodzaje teatrzyków dziecięcych.
 • Przedstawienia z wykorzystaniem rzutnika.
 • Zabawa kadrem i kolorem.
 • Teatr różnych części ciała.
 • Teatr rekwizytów.
 • Efekt światła i cienia.
 • Teatr ruchu i pantomimy.
 • Nauka o teatrze metodami zabawowymi i warsztatowymi.
 • Konstruowanie scenariuszy do poznanych form.
 • Dobór muzyki do przedstawienia.
 • Na co zwrócić uwagę, planując przedstawienie teatralne?

Prowadząca: Justyna Klimek.

Cena: 110 zł.

Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, miniwykład z prezentacją, ćwiczenia praktyczne w grupach i indywidulane, dyskusja. 

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Poznanie podstawowych funkcji i narzędzi tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego SMART Board.
 • Nauka korzystania z urządzeń – kalibracja, pisanie i wymazywanie tekstu, wstawianie elementów grafiki, ustawianie tła, korzystanie z galerii zasobów.
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi SMART Board na lekcjach różnych przedmiotów.
 • Tworzenie interaktywnych ćwiczeń z narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy i monitora oraz innych narzędzi powszechnie dostępnych.
 • Przegląd zasobów internetowych, z których można korzystać na tablicy i monitorze.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.