Drama i proste formy teatralne w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Ćwiczenia dramowe.
 • Rodzaje teatrzyków dziecięcych.
 • Przedstawienia z wykorzystaniem rzutnika.
 • Zabawa kadrem i kolorem.
 • Teatr różnych części ciała.
 • Teatr rekwizytów.
 • Efekt światła i cienia.
 • Teatr ruchu i pantomimy.
 • Nauka o teatrze metodami zabawowymi i warsztatowymi.
 • Konstruowanie scenariuszy do poznanych form.
 • Dobór muzyki do przedstawienia.
 • Na co zwrócić uwagę, planując przedstawienie teatralne?

Prowadząca: Justyna Klimek.

Cena: 110 zł.

Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, miniwykład z prezentacją, ćwiczenia praktyczne w grupach i indywidulane, dyskusja. 

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Poznanie podstawowych funkcji i narzędzi tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego SMART Board.
 • Nauka korzystania z urządzeń – kalibracja, pisanie i wymazywanie tekstu, wstawianie elementów grafiki, ustawianie tła, korzystanie z galerii zasobów.
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi SMART Board na lekcjach różnych przedmiotów.
 • Tworzenie interaktywnych ćwiczeń z narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy i monitora oraz innych narzędzi powszechnie dostępnych.
 • Przegląd zasobów internetowych, z których można korzystać na tablicy i monitorze.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.

Asertywne budowanie relacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: diagnoza własnego rozumienia asertywności, rozpoznanie obszarów niepewności, odgrywanie scenek, ćwiczenie zachowania w konkretnych sytuacjach (zgłoszonych przez uczestników zajęć), poznawanie technik pomocnych w komunikacji z bliskimi w pracy zawodowej.

 supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Asertywność w kontekście pozostałych postaw (agresywnej, uległej, manipulacyjnej). Badanie stylu komunikacji uczestników warsztatów.
 • Filary asertywności (budowa komunikatu: 4 płaszczyzny wypowiedzi von Thuna).
 • Wewnętrzne bariery asertywności – diagnoza i sposoby radzenia sobie z problemami.
 • Komunikat „ja” i informacja zwrotna FUO.
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką i atakiem werbalnym.
 • Relacja z rodzicami:
  • podstawowe aspekty współpracy z rodzicami (rodzic jako klient);
  • przyjmowanie skargi od roszczeniowego rodzica;.
  • techniki wywierania wpływu na rodzica;
  • jak przygotować się do trudnej rozmowy.
  • wyrażanie gniewu.
 • Pytania uczestników – w grupie lub indywidualnie.

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 115 zł.