Na skraju lasu – prace plastyczne inspirowane światem przyrody

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – uczestnicy wykonują prace plastyczno-techniczne, a przy okazji pogłębiają wiedzę przyrodniczą.

Zagadnienia:

 • Królowie lasu (i wiejskiej zagrody) – jak dorobić jeleniom i łosiom poroże z papieru, krepiny i własnych dłoni, a jak wykonać rogi dla krowy i baranka?
 • Gile na jarzębinie i sikorki w karmniku – ptaki z klamerek, papierowych kółek, tektury, styropianowych kul i innych materiałów.
 • Więksi i mniejsi mieszkańcy stawu – jak wykonać picturebook oraz zwierzęta stawowe (ważkę, ślimaka, zaskrońca, żabę...) z klamerek, kolorowego papieru, makaronu, gazet i materiałów przyrodniczych?
 • Zdobywanie wiedzy przyrodniczej przez dzieci i rozwijanie ich zainteresowań otaczającym środowiskiem w trakcie wykonywania prac plastycznych.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

supernauczyciel

Awans zawodowy w praktyce

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani – nauczyciele w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu oraz opiekunowie stażu.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
 • Rady i wskazówki dotyczące pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdań itp.
 • Wzory dokumentów.
 • Ważna rola opiekuna stażu.
 • Zadania dyrektora placówki w kontekście awansu zawodowego nauczycieli.
 • Bibliografia i zasoby online dotyczące awansu zawodowego.
 • Okiem egzaminatora – rady i wskazówki dotyczące egzaminu i wystąpień przed komisją.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Wycieczka szkolna a wypoczynek.
 • Akty prawne dotyczące wycieczek szkolnych – co wynika z aktów zewnętrznych, a czego powinny dotyczyć regulaminy i zarządzenia wewnętrzne (obowiązujące w danej placówce).
 • Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej.
 • Obowiązki opiekuna wycieczki szkolnej.
 • Zasady organizacji wycieczek pieszych, autokarowych, rowerowych, górskich.
 • Zasady postępowania w przypadkach szczególnych, np. podawanie leków, zaginięcie uczestnika wycieczki.

Prowadząca: Ewa Wojtyra.

Cena: 100 zł.