Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Na czym polega odimienna metoda nauki czytania?
 • Co jest najważniejsze w nauce czytania?
 • Inicjacja – pierwszy krok wtajemniczenia w sztukę czytania.
 • Ściana pełna liter – stymulacja procesów intelektualnych.
 • Demonstracja alfabetu. Ćwiczenia.
 • Targ liter. Litery składające się na imię dziecka. Ćwiczenia.
 • Nazywanie świata. Ćwiczenia.
 • Podsumowanie. Wymiana poglądów i doświadczeń między uczestnikami.

Prowadząca: Anna Kozieł-Wójcik

Prowadząca otrzymała od Ireny Majchrzak, twórczyni metody, certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń na ten temat.

Cena: 240 zł.

Najbliższe terminy: 29 sierpnia godz. 10.00-16.30; 26 września godz. 10.00-16.30.

Miejsce: Warszawa, ul. Lektykarska 44 (siedziba NODN Supernauczyciel)

Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 16 osób.

Metoda warsztatowa, zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Zajęcia komputerowe w kl. 1-3 – analiza podstawy
  programowej
 • Zastosowanie edytora tekstu w pracy z dziećmi
  z uwzględnieniem specyfiki sześciolatka
 • Praca w edytorze grafiki
 • Wykorzystanie programu PowerPoint na zajęciach komputerowych (interaktywne karty pracy)
 • Wykorzystanie internetu w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – poznanie bezpiecznych stron z ciekawymi materiałami edukacyjnymi
 • Wykorzystanie urządzeń: pendrive, rzutnik multimedialny, skaner, tablica interaktywna
 • Komunikacja – poczta elektroniczna, korzystanie z komunikatorów (Gadu-Gadu, Skype)
 • Rozwój własny nauczyciela – korzystanie z kursów internetowych

Uczestnicy szkolenia otrzymują wykaz stron internetowych z zasobami przydatnymi podczas zajęć komputerowych.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk

Cena: 120 zł.

Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym

Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia uczy tylko jednego – jak się uczyć.
Martin Heidegger

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji uczniów do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej nasi uczniowie są zniechęceni do nauki, mają niski poziom samooceny i nie wierzą we własne możliwości. Co zrobić, aby zmienić obecny stan rzeczy? Jak zorganizować lekcję, by uczniowie uczyli się skutecznie i z przyjemnością?

Z pomocą spieszy nam ocenianie kształtujące, które jest próbą zmiany na lepsze polskiej szkoły. W centrum uwagi stawia ucznia, który dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się odpowiedzialny za to, co robi, ucząc się dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu zarówno samego ucznia, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają strategie i narzędzia oceniania kształtującego w praktyce.

Zagadnienia:

 • Dobry początek – co już wiem na temat oceniania kształtującego?
 • Strategie dobrego nauczania i uczenia się.
 • Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym.
 • Moja lekcja z OK – tworzymy konspekty.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania informacji zwrotnej, m.in. ocena prac pisemnych.
 • Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii oceniania kształtującego.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.