Lepsza biała niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, miniwykład z prezentacją, ćwiczenia praktyczne w grupach i indywidulane, dyskusja. 

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Poznanie podstawowych funkcji i narzędzi tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego SMART Board.
 • Nauka korzystania z urządzeń – kalibracja, pisanie i wymazywanie tekstu, wstawianie elementów grafiki, ustawianie tła, korzystanie z galerii zasobów.
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi SMART Board na lekcjach różnych przedmiotów.
 • Tworzenie interaktywnych ćwiczeń z narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy i monitora oraz innych narzędzi powszechnie dostępnych.
 • Przegląd zasobów internetowych, z których można korzystać na tablicy i monitorze.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.

Asertywne budowanie relacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: diagnoza własnego rozumienia asertywności, rozpoznanie obszarów niepewności, odgrywanie scenek, ćwiczenie zachowania w konkretnych sytuacjach (zgłoszonych przez uczestników zajęć), poznawanie technik pomocnych w komunikacji z bliskimi w pracy zawodowej.

 supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Asertywność w kontekście pozostałych postaw (agresywnej, uległej, manipulacyjnej). Badanie stylu komunikacji uczestników warsztatów.
 • Filary asertywności (budowa komunikatu: 4 płaszczyzny wypowiedzi von Thuna).
 • Wewnętrzne bariery asertywności – diagnoza i sposoby radzenia sobie z problemami.
 • Komunikat „ja” i informacja zwrotna FUO.
 • Sposoby radzenia sobie z krytyką i atakiem werbalnym.
 • Relacja z rodzicami:
  • podstawowe aspekty współpracy z rodzicami (rodzic jako klient);
  • przyjmowanie skargi od roszczeniowego rodzica;.
  • techniki wywierania wpływu na rodzica;
  • jak przygotować się do trudnej rozmowy.
  • wyrażanie gniewu.
 • Pytania uczestników – w grupie lub indywidualnie.

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 115 zł.

Ciekawe zajęcia – aktywna grupa (o metodach aktywizujących w przedszkolu

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Jak integrować grupę? – zabawy integracyjne w edukacji przedszkolnej.
 • Dyskutująca grupa – sposoby doskonalenia kompetencji komunikacyjnej dzieci.
 • Świadomi czytelnicy – aktywizowanie dzieci podczas zajęć o literaturze.
 • Mali twórcy – rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez układanie opowiadań.
 • Gry i zabawy dydaktyczne w kształtowaniu kompetencji językowych i pojęć matematycznych (doskonaleniu techniki rachunkowej).
 • Kształcenie zdolności twórczych podczas treningu twórczości (podstawy teoretyczne, dostrzeganie i definiowanie problemów, rozwijanie wrażliwości na problemy, kształcenie zdolności percepcyjno-manipulacyjnych, psychomotorycznych, wizualnych i umysłowych).
 • Aktywizacja na zajęciach plastycznych.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.