Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

  • Poznanie darmowych i ogólnodostępnych platform do tworzenia materiałów interaktywnych.
  • Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych (puzzle, krzyżówki, gry, quizy, testy).
  • Korzystanie z kreatorów do tworzenia kart pracy.
  • Tworzenie klasy online z możliwością śledzenia zaangażowania uczniów w rozwiązywanie polecanych im zadań.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Organizacja pracy w bibliotece szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele bibliotekarze.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Gromadzenie zbiorów oraz ich techniczne opracowanie – przypomnienie wiedzy teoretycznej – rozwiewanie niepewności i poprawianie pomyłek w inwentarzu tradycyjnym (inwentarz w programach bibliotecznych MOL, Librus).
  • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik pracy biblioteki, dzienna statystyka odwiedzin i wypożyczeń, akcesja czasopism, księgi inwentarzowe, finansowo księgowa ewidencja wpływów, podręczniki).
  • Planowanie pracy (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych).
  • Promocja pracy biblioteki szkolnej w szkole.

Prowadząca: Małgorzata Bykowska.

Cena: 110 zł