Organizacja pracy w bibliotece szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele bibliotekarze.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Gromadzenie zbiorów oraz ich techniczne opracowanie – przypomnienie wiedzy teoretycznej – rozwiewanie niepewności i poprawianie pomyłek w inwentarzu tradycyjnym (inwentarz w programach bibliotecznych MOL, Librus).
  • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (dziennik pracy biblioteki, dzienna statystyka odwiedzin i wypożyczeń, akcesja czasopism, księgi inwentarzowe, finansowo księgowa ewidencja wpływów, podręczniki).
  • Planowanie pracy (roczny ramowy plan pracy biblioteki, skoordynowany terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych).
  • Promocja pracy biblioteki szkolnej w szkole.

Prowadząca: Małgorzata Bykowska.

Cena: 110 zł

Kwiatowy ogród – warsztaty origami

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Formy z kół – tulipany, żonkile, goździki.
  • Formy z owali - kąkole.
  • Formy z serduszek - prymulki.
  • Formy z kwadratów – gerbery, żonkile, forsycje, stokrotki, astry, liście różnego rodzaju.
  • Formy z trójkątów – irysy, lilie.

Prowadząca: Elżbieta Firmanty.

Cena: 110 zł

Prosimy o przyniesienie na zajęcia toreb, w które można zapakować wykonane prace.