By nie wyrósł żaden mur – o współpracy z rodzicami

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa: analiza przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: 

 • Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę z nauczycielami – przegląd typowych trudności w relacjach między nauczycielami a rodzicami, przyczyny i mechanizmy utrwalania barier.
 • Indywidualna praca z rodzicami – jak rozmawiać o problemach ucznia i pomagać w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
 • Praca z grupą rodziców – inauguracja współpracy (pierwsze spotkanie; jak uzyskać pozytywne nastawienie uczestników zebrania; jak się przygotować merytorycznie i organizacyjnie.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.

Asertywność – w poszukiwaniu własnego stylu i komfortu w komunikacji

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: diagnoza własnego rozumienia asertywności, rozpoznanie obszarów niepewności, odgrywanie scenek, ćwiczenie zachowania w konkretnych sytuacjach (zgłoszonych przez uczestników zajęć), poznawanie technik pomocnych w komunikacji z bliskimi w pracy zawodowej.

 supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Emocje nacechowane pozytywnie i negatywnie i sposoby ich kontroli.
 • Mapa asertywności – dodefiniowanie ograniczeń i obszarów do pracy własnej.
 • Monolog wewnętrzny jako podstawa silnej osobowości. Praca nad negatywnymi schematami i myślami na swój temat.
 • Uczucia pozytywne – jak utrzymać dobry nastrój i pomnażać dobre emocje.
 • Uczucia negatywne – nieadaptacyjne schematy reagowania na negatywne emocje. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 • Ćwiczenia wybranych technik asertywności i komunikacji wspierających dobre relacje (zgodnie z potrzebami uczestników).

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 110 zł.

Prezentacja multimedialna jako interaktywna karta pracy

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

 • Omówienie zastosowań prezentacji multimedialnych w procesie nauczania.
 • Zapoznanie się z przykładowymi prezentacjami o tematyce edukacyjnej.
 • Określenie podstawowych zasad dotyczących tworzenia prezentacji oraz późniejszego jej pokazu.
 • Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem szablonu; poznanie i zastosowanie pojęć: układ slajdu, praca z tekstem, tło slajdów, szablony slajdów.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnej z elementami grafiki i ustawieniami niestandardowymi; poznanie i stosowanie narzędzi: hiperłącze, wstawianie przejść między slajdami, dodawanie animacji do slajdów, wstawianie efektów dźwiękowych.
 • Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 110 zł.