Asertywność – w poszukiwaniu własnego stylu i komfortu w komunikacji

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: diagnoza własnego rozumienia asertywności, rozpoznanie obszarów niepewności, odgrywanie scenek, ćwiczenie zachowania w konkretnych sytuacjach (zgłoszonych przez uczestników zajęć), poznawanie technik pomocnych w komunikacji z bliskimi w pracy zawodowej.

 supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Emocje nacechowane pozytywnie i negatywnie i sposoby ich kontroli.
 • Mapa asertywności – dodefiniowanie ograniczeń i obszarów do pracy własnej.
 • Monolog wewnętrzny jako podstawa silnej osobowości. Praca nad negatywnymi schematami i myślami na swój temat.
 • Uczucia pozytywne – jak utrzymać dobry nastrój i pomnażać dobre emocje.
 • Uczucia negatywne – nieadaptacyjne schematy reagowania na negatywne emocje. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 • Ćwiczenia wybranych technik asertywności i komunikacji wspierających dobre relacje (zgodnie z potrzebami uczestników).

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 110 zł.

Prezentacja multimedialna jako interaktywna karta pracy

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

 • Omówienie zastosowań prezentacji multimedialnych w procesie nauczania.
 • Zapoznanie się z przykładowymi prezentacjami o tematyce edukacyjnej.
 • Określenie podstawowych zasad dotyczących tworzenia prezentacji oraz późniejszego jej pokazu.
 • Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem szablonu; poznanie i zastosowanie pojęć: układ slajdu, praca z tekstem, tło slajdów, szablony slajdów.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnej z elementami grafiki i ustawieniami niestandardowymi; poznanie i stosowanie narzędzi: hiperłącze, wstawianie przejść między slajdami, dodawanie animacji do slajdów, wstawianie efektów dźwiękowych.
 • Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 110 zł.

Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

 • Poznanie darmowych i ogólnodostępnych platform do tworzenia materiałów interaktywnych.
 • Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych (puzzle, krzyżówki, gry, quizy, testy).
 • Korzystanie z kreatorów do tworzenia kart pracy.
 • Tworzenie klasy online z możliwością śledzenia zaangażowania uczniów w rozwiązywanie polecanych im zadań.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.