Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji z uczniami i współpracownikami

Charakter stosunków uczeń-nauczyciel ma podstawowe znaczenie – jeżeli nauczanie ma być skuteczne – w nauczaniu wszystkiego: każdego przedmiotu, wszystkich treści, wszelkich umiejętności, wartości bądź przekonań. Łacina, historia starożytna, matematyka, literatura, zajęcia praktyczne czy chemia – wszystko może być dla młodych ludzi interesujące i podniecające, jeśli mają do czynienia z nauczycielem, który posiada umiejętność nawiązywania z nimi szczególnego kontaktu, kontaktu, w którym potrzeby nauczyciela są respektowane przez uczniów, a potrzeby uczniów są respektowane przez nauczyciela.

T. Gordon, Wychowanie bez porażek

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia. supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają narzędzia pracy tutora w praktyce.

Zagadnienia:

 • Istota i podstawowe pojęcia komunikacji interpersonalnej.
 • Komunikacja werbalna (nadawanie komunikatów, bierne i aktywne słuchanie).
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Konflikty w relacjach międzyludzkich w szkole i ich rozwiązywanie.
 • Źródła konfliktów na linii nauczyciel – uczeń.
 • Style zachowania się w konflikcie.
 • Informacja zwrotna w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 110 zł.

Ja jestem OK, ty jesteś OK – o komunikacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Różne style komunikowania się: określenie własnego stylu komunikowania i najefektywniejszego sposobu komunikacji z rodzicami.
 • Umiejętne odczytywanie i stosowanie języka ciała.
 • Ćwiczenie empatycznego odbioru i porozumiewania się z rodzicami.
 • Trenowanie rozmów z rodzicami zmierzających do rozwiązania problemu
 • Zadbanie o swój komfort w kontakcie z agresywnym rozmówcą.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

By nie wyrósł żaden mur – o współpracy z rodzicami

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa: analiza przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: 

 • Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę z nauczycielami – przegląd typowych trudności w relacjach między nauczycielami a rodzicami, przyczyny i mechanizmy utrwalania barier.
 • Indywidualna praca z rodzicami – jak rozmawiać o problemach ucznia i pomagać w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
 • Praca z grupą rodziców – inauguracja współpracy (pierwsze spotkanie; jak uzyskać pozytywne nastawienie uczestników zebrania; jak się przygotować merytorycznie i organizacyjnie.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.