By nie być bezradnym – pierwsza pomoc w praktyce nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Podstawy prawne pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo osób udzielających pierwszej pomocy.
 • Zasady wzywania pomocy do osoby poszkodowanej.
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
 • Postępowanie w przypadku zadławień u dzieci i dorosłych.
 • Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Ćwiczenia praktyczne na fantomach i z wykorzystaniem defibrylatora.
 • Stany nagłe, z którymi może się zetknąć nauczyciel: duszność, cukrzyca, napad drgawek, ostry zespół wieńcowy, udar, udar cieplny, zatrucie lekami, alkoholem, pokarmowe.
 • Uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 • Postępowanie przy skaleczeniach i ranach.
 • Krwawienie z nosa.
 • Rany i urazy głowy, urazy w obrębie klatki piersiowej, kończyn.
 • Oparzenia.

Prowadzący: Józef Grygo lub Grzegorz Kołodziejak (ratownicy medyczni).

Cena: 100 zł.

Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji z uczniami i współpracownikami

Charakter stosunków uczeń-nauczyciel ma podstawowe znaczenie – jeżeli nauczanie ma być skuteczne – w nauczaniu wszystkiego: każdego przedmiotu, wszystkich treści, wszelkich umiejętności, wartości bądź przekonań. Łacina, historia starożytna, matematyka, literatura, zajęcia praktyczne czy chemia – wszystko może być dla młodych ludzi interesujące i podniecające, jeśli mają do czynienia z nauczycielem, który posiada umiejętność nawiązywania z nimi szczególnego kontaktu, kontaktu, w którym potrzeby nauczyciela są respektowane przez uczniów, a potrzeby uczniów są respektowane przez nauczyciela.

T. Gordon, Wychowanie bez porażek

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia. supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają narzędzia pracy tutora w praktyce.

Zagadnienia:

 • Istota i podstawowe pojęcia komunikacji interpersonalnej.
 • Komunikacja werbalna (nadawanie komunikatów, bierne i aktywne słuchanie).
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Konflikty w relacjach międzyludzkich w szkole i ich rozwiązywanie.
 • Źródła konfliktów na linii nauczyciel – uczeń.
 • Style zachowania się w konflikcie.
 • Informacja zwrotna w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 110 zł.

Ja jestem OK, ty jesteś OK – o komunikacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Różne style komunikowania się: określenie własnego stylu komunikowania i najefektywniejszego sposobu komunikacji z rodzicami.
 • Umiejętne odczytywanie i stosowanie języka ciała.
 • Ćwiczenie empatycznego odbioru i porozumiewania się z rodzicami.
 • Trenowanie rozmów z rodzicami zmierzających do rozwiązania problemu
 • Zadbanie o swój komfort w kontakcie z agresywnym rozmówcą.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.