Prezentacja multimedialna jako interaktywna karta pracy

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

  • Omówienie zastosowań prezentacji multimedialnych w procesie nauczania.
  • Zapoznanie się z przykładowymi prezentacjami o tematyce edukacyjnej.
  • Określenie podstawowych zasad dotyczących tworzenia prezentacji oraz późniejszego jej pokazu.
  • Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem szablonu; poznanie i zastosowanie pojęć: układ slajdu, praca z tekstem, tło slajdów, szablony slajdów.
  • Tworzenie prezentacji multimedialnej z elementami grafiki i ustawieniami niestandardowymi; poznanie i stosowanie narzędzi: hiperłącze, wstawianie przejść między slajdami, dodawanie animacji do slajdów, wstawianie efektów dźwiękowych.
  • Prezentacje wspomagające wystąpienie prelegenta.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 110 zł.

Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

  • Poznanie darmowych i ogólnodostępnych platform do tworzenia materiałów interaktywnych.
  • Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych (puzzle, krzyżówki, gry, quizy, testy).
  • Korzystanie z kreatorów do tworzenia kart pracy.
  • Tworzenie klasy online z możliwością śledzenia zaangażowania uczniów w rozwiązywanie polecanych im zadań.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.