Wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Poznanie zasad przygotowywania wystąpień publicznych zgodnie ze sztuką retoryki.
 • Kształcenie umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych.
 • Opanowanie technik dykcyjnych.
 • Dbałość o kulturę słowa, najczęstsze błędy językowe.
 • Tworzenie prezentacji PowerPoint – podstawowe zasady, najczęstsze błędy.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.

Techniki prezentacji i skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Nauka formułowania i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu.
 • Trening pozytywnej prezentacji i odporności na ekspozycję społeczną.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej – zdobywanie umiejętności integrowania grupy, a także kształtowania jej liderów.
 • Pogłębianie relacji między uczestnikami szkolenia.
 • Ukazanie takich narzędzi komunikacyjnych, które powodują wywieranie określonego wrażenia na odbiorcy.
 • Pokonanie barier komunikacyjnych.
 • Uruchomienie własnej ekspresji jako skutecznego instrumentu komunikacji.
 • Uruchomienie głosu w taki sposób, aby być bardziej interesującym dla odbiorców.
 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.
 • Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Poznanie procesu komunikacji, aby umiejętnie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, funkcjonować w zespołach i przekonywać do swoich racji.

Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 110 zł.

Warsztaty emisji głosu

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Głos jako narzędzie ekspresji – prawidłowe używanie głosu; główne elementy pracy nad głosem; barwa, wysokość oraz głośność – odbicie naszych emocji oraz wskaźnik naszego stanu psychicznego i fizycznego samopoczucia.
 • Poznanie podstawowych ćwiczeń oddechowych.
 • Nauka świadomego stosowania oddechu przeponowego.
 • Techniki relaksacji a rozwijanie możliwości głosowych.
 • Kreatywne podejście do własnego głosu – odkrywanie ukrytych możliwości i skali swojego głosu.
 • Wykonywanie ćwiczeń rytmicznych.
 • Jak używać głosu, aby usprawnić codzienną komunikację.
 • Jak różnicować wysokość głosu, aby odbiorcy chcieli nas słuchać i dobrze rozumieli nasz komunikat.
 • Dostosowywanie tempa mówienia oraz barwy głosu do sytuacji.
 • Uzyskiwanie odpowiedniej siły głosu.
 • Praca nad intonacją, aby brzmieć pewnie i przekonująco.
 • Ćwiczenia dykcyjne.

Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 110 zł.