Techniki prezentacji i skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Nauka formułowania i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu.
 • Trening pozytywnej prezentacji i odporności na ekspozycję społeczną.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej – zdobywanie umiejętności integrowania grupy, a także kształtowania jej liderów.
 • Pogłębianie relacji między uczestnikami szkolenia.
 • Ukazanie takich narzędzi komunikacyjnych, które powodują wywieranie określonego wrażenia na odbiorcy.
 • Pokonanie barier komunikacyjnych.
 • Uruchomienie własnej ekspresji jako skutecznego instrumentu komunikacji.
 • Uruchomienie głosu w taki sposób, aby być bardziej interesującym dla odbiorców.
 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.
 • Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Poznanie procesu komunikacji, aby umiejętnie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, funkcjonować w zespołach i przekonywać do swoich racji.

Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 110 zł.

Warsztaty emisji głosu

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Głos jako narzędzie ekspresji – prawidłowe używanie głosu; główne elementy pracy nad głosem; barwa, wysokość oraz głośność – odbicie naszych emocji oraz wskaźnik naszego stanu psychicznego i fizycznego samopoczucia.
 • Poznanie podstawowych ćwiczeń oddechowych.
 • Nauka świadomego stosowania oddechu przeponowego.
 • Techniki relaksacji a rozwijanie możliwości głosowych.
 • Kreatywne podejście do własnego głosu – odkrywanie ukrytych możliwości i skali swojego głosu.
 • Wykonywanie ćwiczeń rytmicznych.
 • Jak używać głosu, aby usprawnić codzienną komunikację.
 • Jak różnicować wysokość głosu, aby odbiorcy chcieli nas słuchać i dobrze rozumieli nasz komunikat.
 • Dostosowywanie tempa mówienia oraz barwy głosu do sytuacji.
 • Uzyskiwanie odpowiedniej siły głosu.
 • Praca nad intonacją, aby brzmieć pewnie i przekonująco.
 • Ćwiczenia dykcyjne.

Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 110 zł.

By nie być bezradnym – pierwsza pomoc w praktyce nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Podstawy prawne pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo osób udzielających pierwszej pomocy.
 • Zasady wzywania pomocy do osoby poszkodowanej.
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
 • Postępowanie w przypadku zadławień u dzieci i dorosłych.
 • Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Ćwiczenia praktyczne na fantomach i z wykorzystaniem defibrylatora.
 • Stany nagłe, z którymi może się zetknąć nauczyciel: duszność, cukrzyca, napad drgawek, ostry zespół wieńcowy, udar, udar cieplny, zatrucie lekami, alkoholem, pokarmowe.
 • Uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 • Postępowanie przy skaleczeniach i ranach.
 • Krwawienie z nosa.
 • Rany i urazy głowy, urazy w obrębie klatki piersiowej, kończyn.
 • Oparzenia.

Prowadzący: Józef Grygo lub Grzegorz Kołodziejak (ratownicy medyczni).

Cena: 100 zł.