Metody motywacji pozytywnej – jak zachęcać uczniów do efektywnej nauki? do tematu)

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie online.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń, burza mózgów, ćwiczenia.

Zagadnienia: 

 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli o źródłach motywacji.
 • Sposoby motywowania uczniów.
 • Przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniem.
 • Dlaczego czasem nam się nie chce? – o motywacji z perspektywy badań.

Prowadząca: Małgorzata Owczarek

Cena: 90 zł.

Procedura przerwy i inne metody – jak pracować z dzieckiem z ADHD

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Co to jest ADHD? Przyczyny tego zaburzenia.
 • Jak rozpoznać dziecko z ADHD? – co powinno zaniepokoić rodziców i nauczycieli? Kiedy należy udać się do poradni? Gdzie szukać pomocy?
 • Praca z dzieckiem, u którego rozpoznano ADHD – strategie radzenia sobie z nadmierną impulsywnością, nadruchliwością, zaburzeniami uwagi; stosowanie konsekwencji logicznych.
 • Edukacja i wspieranie rodziców dziecka z ADHD.
 • Pomoc dziecku w integracji  grupą.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Twój uczeń mistrzem pióra (dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach 1-3)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Metody pracy stosowane w związku z nauką i doskonaleniem pisania dłuższych form wypowiedzi (teksty użytkowe i paraliterackie).
 • Ćwiczenia i zabawy wzbogacające słownik dziecka (słownictwo bierne i czynne).
 • Ćwiczenia syntaktyczne – jak doskonalić umiejętność budowy zdań przez uczniów.
 • Jak uczyć pisać zaproszenie, ogłoszenie i list?
 • Przygotowanie do pisania opisu. Opis przedmiotu, osoby, rośliny, zwierzęcia.
 • Metodyka pisania opowiadań w edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 220 zł (łączna cena za dwie części).