Procedura przerwy i inne metody – jak pracować z dzieckiem z ADHD

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Co to jest ADHD? Przyczyny tego zaburzenia.
 • Jak rozpoznać dziecko z ADHD? – co powinno zaniepokoić rodziców i nauczycieli? Kiedy należy udać się do poradni? Gdzie szukać pomocy?
 • Praca z dzieckiem, u którego rozpoznano ADHD – strategie radzenia sobie z nadmierną impulsywnością, nadruchliwością, zaburzeniami uwagi; stosowanie konsekwencji logicznych.
 • Edukacja i wspieranie rodziców dziecka z ADHD.
 • Pomoc dziecku w integracji  grupą.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Twój uczeń mistrzem pióra (dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach 1-3)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Metody pracy stosowane w związku z nauką i doskonaleniem pisania dłuższych form wypowiedzi (teksty użytkowe i paraliterackie).
 • Ćwiczenia i zabawy wzbogacające słownik dziecka (słownictwo bierne i czynne).
 • Ćwiczenia syntaktyczne – jak doskonalić umiejętność budowy zdań przez uczniów.
 • Jak uczyć pisać zaproszenie, ogłoszenie i list?
 • Przygotowanie do pisania opisu. Opis przedmiotu, osoby, rośliny, zwierzęcia.
 • Metodyka pisania opowiadań w edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 220 zł (łączna cena za dwie części).

Wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Poznanie zasad przygotowywania wystąpień publicznych zgodnie ze sztuką retoryki.
 • Kształcenie umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych.
 • Opanowanie technik dykcyjnych.
 • Dbałość o kulturę słowa, najczęstsze błędy językowe.
 • Tworzenie prezentacji PowerPoint – podstawowe zasady, najczęstsze błędy.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.