Dialog motywujący w szkole (wprowadzenie do tematu)

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa: analiza przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: 

 • Założenia dialogu motywującego (czym jest dialog motywujący, jaka jest jego filozofia, w jakich sytuacjach warto go zastosować).
 • Podstawowe techniki stosowane w dialogu motywującym (poznanie i kształtowanie umiejętności budujących u uczniów poczucie sprawczości, wiarę we własne możliwości oraz wewnętrzną motywację (nie tylko do nauki).
 • Zastosowanie dialogu motywującego w szkole (ćwiczenie rozmów z uczniami).

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.

Procedura przerwy i inne metody – jak pracować z dzieckiem z ADHD

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Co to jest ADHD? Przyczyny tego zaburzenia.
 • Jak rozpoznać dziecko z ADHD? – co powinno zaniepokoić rodziców i nauczycieli? Kiedy należy udać się do poradni? Gdzie szukać pomocy?
 • Praca z dzieckiem, u którego rozpoznano ADHD – strategie radzenia sobie z nadmierną impulsywnością, nadruchliwością, zaburzeniami uwagi; stosowanie konsekwencji logicznych.
 • Edukacja i wspieranie rodziców dziecka z ADHD.
 • Pomoc dziecku w integracji  grupą.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Twój uczeń mistrzem pióra (dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach 1-3)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Metody pracy stosowane w związku z nauką i doskonaleniem pisania dłuższych form wypowiedzi (teksty użytkowe i paraliterackie).
 • Ćwiczenia i zabawy wzbogacające słownik dziecka (słownictwo bierne i czynne).
 • Ćwiczenia syntaktyczne – jak doskonalić umiejętność budowy zdań przez uczniów.
 • Jak uczyć pisać zaproszenie, ogłoszenie i list?
 • Przygotowanie do pisania opisu. Opis przedmiotu, osoby, rośliny, zwierzęcia.
 • Metodyka pisania opowiadań w edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 220 zł (łączna cena za dwie części).