Warsztaty emisji głosu

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Głos jako narzędzie ekspresji – prawidłowe używanie głosu; główne elementy pracy nad głosem; barwa, wysokość oraz głośność – odbicie naszych emocji oraz wskaźnik naszego stanu psychicznego i fizycznego samopoczucia.
 • Poznanie podstawowych ćwiczeń oddechowych.
 • Nauka świadomego stosowania oddechu przeponowego.
 • Techniki relaksacji a rozwijanie możliwości głosowych.
 • Kreatywne podejście do własnego głosu – odkrywanie ukrytych możliwości i skali swojego głosu.
 • Wykonywanie ćwiczeń rytmicznych.
 • Jak używać głosu, aby usprawnić codzienną komunikację.
 • Jak różnicować wysokość głosu, aby odbiorcy chcieli nas słuchać i dobrze rozumieli nasz komunikat.
 • Dostosowywanie tempa mówienia oraz barwy głosu do sytuacji.
 • Uzyskiwanie odpowiedniej siły głosu.
 • Praca nad intonacją, aby brzmieć pewnie i przekonująco.
 • Ćwiczenia dykcyjne.

Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 110 zł.

By nie być bezradnym – pierwsza pomoc w praktyce nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Podstawy prawne pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo osób udzielających pierwszej pomocy.
 • Zasady wzywania pomocy do osoby poszkodowanej.
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
 • Postępowanie w przypadku zadławień u dzieci i dorosłych.
 • Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Ćwiczenia praktyczne na fantomach i z wykorzystaniem defibrylatora.
 • Stany nagłe, z którymi może się zetknąć nauczyciel: duszność, cukrzyca, napad drgawek, ostry zespół wieńcowy, udar, udar cieplny, zatrucie lekami, alkoholem, pokarmowe.
 • Uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnych.
 • Postępowanie przy skaleczeniach i ranach.
 • Krwawienie z nosa.
 • Rany i urazy głowy, urazy w obrębie klatki piersiowej, kończyn.
 • Oparzenia.

Prowadzący: Józef Grygo lub Grzegorz Kołodziejak (ratownicy medyczni).

Cena: 100 zł.

Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji z uczniami i współpracownikami

Charakter stosunków uczeń-nauczyciel ma podstawowe znaczenie – jeżeli nauczanie ma być skuteczne – w nauczaniu wszystkiego: każdego przedmiotu, wszystkich treści, wszelkich umiejętności, wartości bądź przekonań. Łacina, historia starożytna, matematyka, literatura, zajęcia praktyczne czy chemia – wszystko może być dla młodych ludzi interesujące i podniecające, jeśli mają do czynienia z nauczycielem, który posiada umiejętność nawiązywania z nimi szczególnego kontaktu, kontaktu, w którym potrzeby nauczyciela są respektowane przez uczniów, a potrzeby uczniów są respektowane przez nauczyciela.

T. Gordon, Wychowanie bez porażek

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia. supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają narzędzia pracy tutora w praktyce.

Zagadnienia:

 • Istota i podstawowe pojęcia komunikacji interpersonalnej.
 • Komunikacja werbalna (nadawanie komunikatów, bierne i aktywne słuchanie).
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Konflikty w relacjach międzyludzkich w szkole i ich rozwiązywanie.
 • Źródła konfliktów na linii nauczyciel – uczeń.
 • Style zachowania się w konflikcie.
 • Informacja zwrotna w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 110 zł.