Twój uczeń mistrzem pióra (dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach 1-3)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Metody pracy stosowane w związku z nauką i doskonaleniem pisania dłuższych form wypowiedzi (teksty użytkowe i paraliterackie).
 • Ćwiczenia i zabawy wzbogacające słownik dziecka (słownictwo bierne i czynne).
 • Ćwiczenia syntaktyczne – jak doskonalić umiejętność budowy zdań przez uczniów.
 • Jak uczyć pisać zaproszenie, ogłoszenie i list?
 • Przygotowanie do pisania opisu. Opis przedmiotu, osoby, rośliny, zwierzęcia.
 • Metodyka pisania opowiadań w edukacji wczesnoszkolnej.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 220 zł (łączna cena za dwie części).

Wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Poznanie zasad przygotowywania wystąpień publicznych zgodnie ze sztuką retoryki.
 • Kształcenie umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych.
 • Opanowanie technik dykcyjnych.
 • Dbałość o kulturę słowa, najczęstsze błędy językowe.
 • Tworzenie prezentacji PowerPoint – podstawowe zasady, najczęstsze błędy.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.

Techniki prezentacji i skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Nauka formułowania i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu.
 • Trening pozytywnej prezentacji i odporności na ekspozycję społeczną.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej – zdobywanie umiejętności integrowania grupy, a także kształtowania jej liderów.
 • Pogłębianie relacji między uczestnikami szkolenia.
 • Ukazanie takich narzędzi komunikacyjnych, które powodują wywieranie określonego wrażenia na odbiorcy.
 • Pokonanie barier komunikacyjnych.
 • Uruchomienie własnej ekspresji jako skutecznego instrumentu komunikacji.
 • Uruchomienie głosu w taki sposób, aby być bardziej interesującym dla odbiorców.
 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia takiego poziomu świadomości funkcjonowania własnego głosu, który doprowadzi do swobodnego nim operowania.
 • Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Poznanie procesu komunikacji, aby umiejętnie przekazywać informacje, prowadzić rozmowy, funkcjonować w zespołach i przekonywać do swoich racji.

Prowadzący: Michał Rzepka

Cena: 110 zł.