Kręć się, chusto kolorowa – zabawy z różnymi chustami

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele pracujący w świetlicy.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

 • Zabawy integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, wprowadzające zasady i uczące ich przestrzegania.
 • Zabawy usprawniające spostrzegawczość, pamięć, percepcję wzrokową.
 • Zabawy usprawniające motorykę dużą, ćwiczące zwinność, szybkość, refleks.
 • Zabawy wyciszające, relaksacyjne, odprężające.
 • Zabawy uczące kolorów, utrwalające nazwy barw oraz ich rozpoznawanie.

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane różne chusty (nie tylko Klanzy), rekwizyty oraz muzyka.

Prowadząca: Małgorzata Spilarewicz.

Cena: 110 zł.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (warsztaty)

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktyczne.

Grupa: do 12 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Analiza i konstruowanie zadań sprawdzających znajomość lektur obowiązkowych.
 • Konstruowanie tematów wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
 • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
 • Do czego uczniowie nie przywiązują wagi na egzaminie – spostrzeżenia egzaminatora.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Warsztat praktyczny dla opiekunek i opiekunów żłobkowych

 

Uczestnicy: osoby, które mają uprawnienia do pracy w żłobku i chcą doskonalić swoje umiejętności, szukają inspiracji i pomysłów oraz odpowiedzi na różne pytania związane z rozwojem dzieci.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (zajęcia stacjonarne weekendowe).

Szkolenie stacjonarne w formie warsztatowej w dwóch blokach tematycznych.

Blok I (8 godzin dydaktycznych): Rozwój i potrzeby psychologiczne malucha

 • Rozwój poznawczy małych dzieci, czyli w jaki sposób myślą i uczą się maluchy w wieku do lat trzech.
 • Relacja z dorosłym i przywiązanie jako podstawa bezpiecznej relacji (teoria M. Mahler i J. Bowlby)
 • Samoregulacja, czyli jak wspierać dziecko w trudnych emocjach.

Blok I prowadzi psycholog Małgorzata Owczarek, która pomoże zrozumieć, co przeżywa dziecko i jak możemy je wspierać w rozwoju. Uczestnicy otrzymają konkretne wskazówki do pracy, omówione na przykładach.

Blok II (8 godzin dydaktycznych): Zabawa i współpraca z rodzicami i dzieckiem

 • Jak tworzyć scenariusze spotkań?
 • Jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku do zabawy z dziećmi?
 • Jak dobierać aktywności, reagować i wspierać dziecko i rodziców?
 • Zabawy, wierszyki, masażyki – propozycje aktywności z maluchami.

Blok II prowadzi pedagożka Martyna Widawska. Jej autorskie propozycje zabaw bazują na zmysłach. Wykorzystuje ruch, sztukę, muzykę, aby zaspokajać naturalne potrzeby dziecka. Uczestnicy szkolenia poznają w praktyce różne formy aktywności. Otrzymają materiały do pracy z dziećmi.

Cena całego szkolenia (16 godzin dydaktycznych):  380 zł.

Zobacz też: Praktyczne szkolenie on-line dla opiekunek i opiekunów żłobkowych