I wszystko gra – zajęcia umuzykalniające w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Propozycje zabaw i ćwiczeń inspirowanych metodami Carla Orffa, Emila Jaques-Dalcroz'a i Edwina Eliasa Gordona.
 • Dźwięk, ruch i emisja głosu – ćwiczenia i zabawy kształcące aparat mowy.
 • Śpiew – nowe metody uczenia się piosenek, śpiew i ruch.
 • Ćwiczenia rytmiczne.
 • Nastrój muzyki, muzyka i emocje.
 • Ciekawe wykorzystanie instrumentów perkusyjnych – nazwy instrumentów, ćwiczenia muzyczno-rytmiczne, propozycje zabaw z instrumentami.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe jako element historii – interaktywne zajęcia muzyczne dla dzieci, łączące różne formy działań artystycznych.
 • Ćwiczenia muzyczne rozwijające umiejętność skupienia i koncentracji.
 • Proste układy taneczne.

Prowadząca: Anna Maliga-Poprawska

Cena: 115 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Kręć się, chusto kolorowa – zabawy z różnymi chustami

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele pracujący w świetlicy.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

 • Zabawy integrujące grupę, ćwiczące współdziałanie, wprowadzające zasady i uczące ich przestrzegania.
 • Zabawy usprawniające spostrzegawczość, pamięć, percepcję wzrokową.
 • Zabawy usprawniające motorykę dużą, ćwiczące zwinność, szybkość, refleks.
 • Zabawy wyciszające, relaksacyjne, odprężające.
 • Zabawy uczące kolorów, utrwalające nazwy barw oraz ich rozpoznawanie.

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane różne chusty (nie tylko Klanzy), rekwizyty oraz muzyka.

Prowadząca: Małgorzata Spilarewicz.

Cena: 115 zł.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (warsztaty)

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktyczne.

Grupa: do 12 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Analiza i konstruowanie zadań sprawdzających znajomość lektur obowiązkowych.
 • Konstruowanie tematów wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
 • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
 • Do czego uczniowie nie przywiązują wagi na egzaminie – spostrzeżenia egzaminatora.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.