Warsztat polonisty w kontekście podstawy programowej i egzaminu ósmoklasisty

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Podstawa programowa – nie taki diabeł straszny, jak go malują.
 • Konstruowanie zadań – typy i rodzaje zadań dotyczących lektur, argumentacji i retoryki, nauki o języku, redagowania form użytkowych.
 • Typy tekstów źródłowych i innych materiałów w arkuszach egzaminacyjnych.
 • Lektury obowiązkowe – jak funkcjonują na egzaminie.
 • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym i argumentacyjnym.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.

Rozwijanie dojrzałości szkolnej przedszkolaka z uwzględnieniem wyników diagnozy gotowości szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, eksperyment, miniwykład, puzzle; praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

 • Funkcjonowanie dziecka sześcioletniego i siedmioletniego.
 • Zmiany i trudności, jakie czekają dziecko w związku ze zmianą środowiska z przedszkolnego na szkolne.
 • Kierunki pracy z dzieckiem w celu ułatwienia mu realizacji obowiązku szkolnego. 
 • Metody badania gotowości szkolnej dzieci i ich indywidualnych predyspozycji.
 • Rozwijanie umiejętności trafnego diagnozowania funkcjonowania dzieci przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole.
 • Zasady, metody i formy pracy z dziećmi sześcioletnimi.
 • Planowanie zajęć grupowych i indywidualnych z wykorzystaniem poznanych metod i uwzględnieniem wyników diagnozy.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Księgi, książki, książeczki – jak i dlaczego warto tworzyć je z dziećmi w przedszkolu i szkole?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i pracujący w świetlicy.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – uczestnicy wykonują różne typy książek o rozmaitej tematyce.

Zagadnienia:

 • Historia książki – od kamiennych tablic do e-booka, czyli jak zrobić z dziećmi papirus?
 • Szukamy inspiracji – książki zabawki, książki obrazkowe i dotykowe, książki gry mozaikowe, hiperteksty i lapbooki, e-booki – jak powstają, jak z nich korzystać?
 • Atrakcyjne realizowanie podstawy programowej i wspieranie rozwoju dziecka poprzez twórcze działania – jak wykonywać z dziećmi w przedszkolu i szkole różne typy książek? Czemu służą takie działania i jakie są ich zalety?

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.