Jeszcze raz o czytelnictwie – repetytorium dla wytrwałych bibliotekarzy

Uczestnicy: nauczyciele bibliotekarze.

supernauczyciel

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Czytelnictwo – nasze największe wyzwanie: sześć warunków, które trzeba spełnić, aby zwiększyć skuteczność oddziaływania na uczniów jako czytelników.
 • Współpraca z nauczycielami polonistami.
 • Dziewięć powodów, dla których warto czytać – repetytorium.
 • Przykłady kilku zajęć o czytelnictwie w klasach  6-8 (a także w gimnazjum i szkole średniej).

45 minut przed szkoleniem bezpłatne konsultacje metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy.

Prowadząca: Małgorzata Bykowska.

Cena: 95 zł.

Dla nauczycieli bibliotekarzy, którzy zapiszą się na trzy szkolenia, trzecie jest za pół ceny.

Dialog motywujący w szkole (wprowadzenie do tematu)

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa: analiza przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: 

 • Założenia dialogu motywującego (czym jest dialog motywujący, jaka jest jego filozofia, w jakich sytuacjach warto go zastosować).
 • Podstawowe techniki stosowane w dialogu motywującym (poznanie i kształtowanie umiejętności budujących u uczniów poczucie sprawczości, wiarę we własne możliwości oraz wewnętrzną motywację (nie tylko do nauki).
 • Zastosowanie dialogu motywującego w szkole (ćwiczenie rozmów z uczniami).

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.

Procedura przerwy i inne metody – jak pracować z dzieckiem z ADHD

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Co to jest ADHD? Przyczyny tego zaburzenia.
 • Jak rozpoznać dziecko z ADHD? – co powinno zaniepokoić rodziców i nauczycieli? Kiedy należy udać się do poradni? Gdzie szukać pomocy?
 • Praca z dzieckiem, u którego rozpoznano ADHD – strategie radzenia sobie z nadmierną impulsywnością, nadruchliwością, zaburzeniami uwagi; stosowanie konsekwencji logicznych.
 • Edukacja i wspieranie rodziców dziecka z ADHD.
 • Pomoc dziecku w integracji  grupą.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.