Superwizja dla nauczycieli

Uczestnicy: nauczyciele i specjaliści, którzy chcą doskonalić jakość pracy z uczniami. 

supernauczyciel

Czas trwania: 2 godziny.

Grupa: 8 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, dyskusja, wymiana doświadczeń, burza mózgów.

Opis szkolenia

Po wielu szkoleniach otrzymujemy informacje, że nauczyciele potrzebują superwizji swojej pracy, ponieważ spotykają się z trudnymi przypadkami uczniów (zarówno pod kątem wychowawczym, jak i rozwojowym) lub ich rodziców. Samemu często trudno jest wpaść na dobre rozwiązanie problemu w pracy z uczniem. Spotkanie w gronie innych nauczycieli i psychologa daje szansę spojrzenia na sytuację i relację nauczyciel-uczeń lub nauczyciel-rodzice z innego punktu widzenia.

Przy zgłoszeniu proszę o podanie wieku Twoich uczniów. Następnie otrzymasz krótki formularz, który ułatwi prowadzącej zapoznanie się z problemem.

Będziesz mieć możliwość dalszego kontaktu z superwizorem: na czacie moodla, e-mailowo, przez Whatsappa bądz na kolejnej superwizji.  Jest możliwa konsultacja/obserwacja Twojego ucznia i wspólne ułożenie planu pracy.  

Prowadząca: Barbara Kołtyś, Małgorzata Salamon lub Dorota Trzaska.

Cena: 

115 zł – uczestniczenie w superwizji grupowej w naszej placówce,
250 zł – superwizja indywidualna w naszej placówce,
350 zł – superwizja polegająca na obserwacji zajęć przez naszego specjalistę,
140 zł – superwizja indywidualna online (60 min),
90 zł – superwizja w kilkuosobowej grupie online.

Jak budować autorytet wśród uczniów?

Uczestnicy: nauczyciele, którzy chcą, aby uczniowie ich szanowali, słuchali i byli z nimi w dobrym kontakcie. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, burza mózgów.

Zagadnienia:

  • Cechy skutecznego nauczyciela (odniesienie do badań naukowych, omówienie trzech typów nauczycieli).
  • Autodiagnoza – jakim typem nauczyciela jestem; wyznaczenie kierunków pracy nad sobą.
  • Granice – czym są granice, jakie są moje granice oraz jak stawiać granice w kontakcie z uczniami.
  • Metody usprawniające współpracę z uczniami.
  • Co zamiast kar – o konsekwencjach logicznych i naturalnych. Praca nad studium przypadku.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Jak być żyrafą, a nie szakalem? (o porozumieniu bez przemocy)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkolnej. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, eksperyment, miniwykład, puzzle; praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

  • Na czym polega język szakala, a na czym język żyrafy?
  • Trenowanie empatycznego słuchania, wyrażania próśb i oczekiwań.
  • Jak stworzyć grupę/klasę, w której uczniowie będą rozmawiać językiem serca?
  • Jak pomóc uczniom rozwiązywać konflikty przez mediacje oparte na porozumieniu bez przemocy?

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.