Jak budować autorytet wśród uczniów?

Uczestnicy: nauczyciele, którzy chcą, aby uczniowie ich szanowali, słuchali i byli z nimi w dobrym kontakcie. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, burza mózgów.

Zagadnienia:

 • Cechy skutecznego nauczyciela (odniesienie do badań naukowych, omówienie trzech typów nauczycieli).
 • Autodiagnoza – jakim typem nauczyciela jestem; wyznaczenie kierunków pracy nad sobą.
 • Granice – czym są granice, jakie są moje granice oraz jak stawiać granice w kontakcie z uczniami.
 • Metody usprawniające współpracę z uczniami.
 • Co zamiast kar – o konsekwencjach logicznych i naturalnych. Praca nad studium przypadku.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Jak być żyrafą, a nie szakalem? (o porozumieniu bez przemocy)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkolnej. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, eksperyment, miniwykład, puzzle; praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

 • Na czym polega język szakala, a na czym język żyrafy?
 • Trenowanie empatycznego słuchania, wyrażania próśb i oczekiwań.
 • Jak stworzyć grupę/klasę, w której uczniowie będą rozmawiać językiem serca?
 • Jak pomóc uczniom rozwiązywać konflikty przez mediacje oparte na porozumieniu bez przemocy?

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Diagnoza dzieci przedszkolnych

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni.

supernauczyciel

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: analiza wytworów dzieci, analiza arkuszy rozwoju psychoruchowego, ćwiczenia w ich interpretacji, planowanie działań wspierających rozwój dziecka.

Zagadnienia:

 • Prezentacja różnych metod diagnozowania (m.in. analiza wytworów dziecka, techniki eksperymentalne).
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat orientacyjnych norm rozwojowych dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich.
 • Prezentacja arkuszy rozwoju psychoruchowego oraz sposobów ich interpretacji.
 • Rozmowa z rodzicami – jak przekazywać informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Planowanie działań wspierających rozwój dziecka.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł