Rozwijanie dojrzałości szkolnej przedszkolaka z uwzględnieniem wyników diagnozy gotowości szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, eksperyment, miniwykład, puzzle; praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

 • Funkcjonowanie dziecka sześcioletniego i siedmioletniego.
 • Zmiany i trudności, jakie czekają dziecko w związku ze zmianą środowiska z przedszkolnego na szkolne.
 • Kierunki pracy z dzieckiem w celu ułatwienia mu realizacji obowiązku szkolnego. 
 • Metody badania gotowości szkolnej dzieci i ich indywidualnych predyspozycji.
 • Rozwijanie umiejętności trafnego diagnozowania funkcjonowania dzieci przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole.
 • Zasady, metody i formy pracy z dziećmi sześcioletnimi.
 • Planowanie zajęć grupowych i indywidualnych z wykorzystaniem poznanych metod i uwzględnieniem wyników diagnozy.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Księgi, książki, książeczki – jak i dlaczego warto tworzyć je z dziećmi w przedszkolu i szkole?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i pracujący w świetlicy.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – uczestnicy wykonują różne typy książek o rozmaitej tematyce.

Zagadnienia:

 • Historia książki – od kamiennych tablic do e-booka, czyli jak zrobić z dziećmi papirus?
 • Szukamy inspiracji – książki zabawki, książki obrazkowe i dotykowe, książki gry mozaikowe, hiperteksty i lapbooki, e-booki – jak powstają, jak z nich korzystać?
 • Atrakcyjne realizowanie podstawy programowej i wspieranie rozwoju dziecka poprzez twórcze działania – jak wykonywać z dziećmi w przedszkolu i szkole różne typy książek? Czemu służą takie działania i jakie są ich zalety?

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.


             

Wiosna tuż, tuż – prace plastyczno-techniczne inspirowane wiosenną przyrodą

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – uczestnicy wykonują prace plastyczno-techniczne, a przy okazji pogłębiają wiedzę przyrodniczą.

Zagadnienia:

 • Wiosenne przebudzenie na łące i w lesie – w świecie małych owadów, projektowanie oraz  wykonywanie z dziećmi książki obrazkowej.
 • Wiosenne budowanie – ptaki i ich domy, wykorzystanie różnych technik do konstruowania sylwetek ptaków i ich gniazd.
 • Zielono mi – drzewa i kwiaty budzą się do życia, tworzenie wiosennych roślin z papieru i tektury.
 • Zdobywanie wiedzy przyrodniczej przez dzieci i rozwijanie ich zainteresowań otaczającym środowiskiem w trakcie wykonywania prac plastycznych.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 110 zł.

 supernauczyciel