Jak być żyrafą, a nie szakalem? (o porozumieniu bez przemocy)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i szkolnej. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, eksperyment, miniwykład, puzzle; praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

 • Na czym polega język szakala, a na czym język żyrafy?
 • Trenowanie empatycznego słuchania, wyrażania próśb i oczekiwań.
 • Jak stworzyć grupę/klasę, w której uczniowie będą rozmawiać językiem serca?
 • Jak pomóc uczniom rozwiązywać konflikty przez mediacje oparte na porozumieniu bez przemocy?

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Diagnoza dzieci przedszkolnych

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni.

supernauczyciel

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: analiza wytworów dzieci, analiza arkuszy rozwoju psychoruchowego, ćwiczenia w ich interpretacji, planowanie działań wspierających rozwój dziecka.

Zagadnienia:

 • Prezentacja różnych metod diagnozowania (m.in. analiza wytworów dziecka, techniki eksperymentalne).
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat orientacyjnych norm rozwojowych dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich.
 • Prezentacja arkuszy rozwoju psychoruchowego oraz sposobów ich interpretacji.
 • Rozmowa z rodzicami – jak przekazywać informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Planowanie działań wspierających rozwój dziecka.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł

Warsztat polonisty w kontekście podstawy programowej i egzaminu ósmoklasisty

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Podstawa programowa – nie taki diabeł straszny, jak go malują.
 • Konstruowanie zadań – typy i rodzaje zadań dotyczących lektur, argumentacji i retoryki, nauki o języku, redagowania form użytkowych.
 • Typy tekstów źródłowych i innych materiałów w arkuszach egzaminacyjnych.
 • Lektury obowiązkowe – jak funkcjonują na egzaminie.
 • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym i argumentacyjnym.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.