Jak motywować uczniów do nauki?

Uczestnicy: nauczyciele, którzy chcą, aby uczniowie ich szanowali, słuchali i byli z nimi w dobrym kontakcie. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, burza mózgów, wizualizacja.

Zagadnienia:

 • Określenie przyczyn niskiej motywacji do nauki: jak dochodzić do źródła przyczyn, określanie rodzajów tych źródeł.
 • Motywacja: czym jest, jak się kształtuje jej dynamika, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Jak zmienić motywację ucznia z wewnętrznej na zewnętrzną?
 • Narzędzia wpływania na motywację – na jej pojawienie się i utrzymanie, m.in. dialog motywujący, konstruowanie wizualizacji, list do siebie, praca ze zniekształceniami poznawczymi (technika poznawczo-behawioralna).
 • Budowanie poczucia własnej wartości jako istotny czynnik motywacji do nauki.
 • Inne czynniki wpływające na chęć do uczenia się.
 • Konstruowanie planu pracy z uczniem, któremu nie chce się uczyć.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Superwizja dla nauczycieli

Uczestnicy: nauczyciele i specjaliści, którzy chcą doskonalić jakość pracy z uczniami. 

supernauczyciel

Czas trwania: 2 godziny.

Grupa: 8 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, dyskusja, wymiana doświadczeń, burza mózgów.

Opis szkolenia

Po wielu szkoleniach otrzymujemy informacje, że nauczyciele potrzebują superwizji swojej pracy, ponieważ spotykają się z trudnymi przypadkami uczniów (zarówno pod kątem wychowawczym, jak i rozwojowym) lub ich rodziców. Samemu często trudno jest wpaść na dobre rozwiązanie problemu w pracy z uczniem. Spotkanie w gronie innych nauczycieli i psychologa daje szansę spojrzenia na sytuację i relację nauczyciel-uczeń lub nauczyciel-rodzice z innego punktu widzenia.

Przy zgłoszeniu proszę o podanie wieku Twoich uczniów. Następnie otrzymasz krótki formularz, który ułatwi prowadzącej zapoznanie się z problemem.

Będziesz mieć możliwość dalszego kontaktu z superwizorem: na czacie moodla, e-mailowo, przez Whatsappa bądz na kolejnej superwizji.  Jest możliwa konsultacja/obserwacja Twojego ucznia i wspólne ułożenie planu pracy.  

Prowadząca: Barbara Kołtyś, Małgorzata Salamon lub Dorota Trzaska.

Cena: 

115 zł – uczestniczenie w superwizji grupowej w naszej placówce,
200 zł – superwizja indywidualna w naszej placówce,
300 zł superwizja polegająca na obserwacji zajęć przez naszego specjalistę,
110 zł – superwizja indywidualna online (60 min),
80 zł – superwizja w kilkuosobowej grupie online.

Jak budować autorytet wśród uczniów?

Uczestnicy: nauczyciele, którzy chcą, aby uczniowie ich szanowali, słuchali i byli z nimi w dobrym kontakcie. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, burza mózgów.

Zagadnienia:

 • Cechy skutecznego nauczyciela (odniesienie do badań naukowych, omówienie trzech typów nauczycieli).
 • Autodiagnoza – jakim typem nauczyciela jestem; wyznaczenie kierunków pracy nad sobą.
 • Granice – czym są granice, jakie są moje granice oraz jak stawiać granice w kontakcie z uczniami.
 • Metody usprawniające współpracę z uczniami.
 • Co zamiast kar – o konsekwencjach logicznych i naturalnych. Praca nad studium przypadku.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.