Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – ćwiczenia praktyczne, tworzenie zadań, ocenianie przykładowych prac.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Konstruowanie zadań do lektur obowiązkowych oraz innych tekstów kultury.
 • Stosowanie nowych kryteriów oceniania dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze twórczym i argumentacyjnym.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.

Kwiaty dla mamy i serduszko dla taty (warsztaty origami i scrapbookingu)

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Wykonanie dwóch kartek okolicznościowych z przeznaczeniem na Dzień Maty i Taty – elementy origami przestrzennego z koła, kwadratu, owalu oraz scrapbookingu.
 • Wykonanie ramek ozdobnych. Motyw wiatraka, tatoo. Origami przestrzenne z kwadratu, prostokąta.
 • Serduszka z koła, prostokąta i owalu.
 • Kolorowe motyle – origami przestrzenne i płaskie z koła, kwadratu, owalu.
 • Kwiaty – wykonanie dzwoneczka, rumianku, lilii – origami płaskie i przestrzenne z kwadratu, koła, owalu i formy serduszka.
 • Pomysły na wykonanie różnych liści – w zależności od potrzeb przy tworzeniu kwiatów.

Prowadząca: Elżbieta Firmanty.

Cena: 115 zł

Prosimy o przyniesienie na zajęcia toreb, w które można zapakować wykonane prace.

Jak motywować uczniów do nauki?

Uczestnicy: nauczyciele, którzy chcą, aby uczniowie ich szanowali, słuchali i byli z nimi w dobrym kontakcie. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, burza mózgów, wizualizacja.

Zagadnienia:

 • Określenie przyczyn niskiej motywacji do nauki: jak dochodzić do źródła przyczyn, określanie rodzajów tych źródeł.
 • Motywacja: czym jest, jak się kształtuje jej dynamika, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Jak zmienić motywację ucznia z wewnętrznej na zewnętrzną?
 • Narzędzia wpływania na motywację – na jej pojawienie się i utrzymanie, m.in. dialog motywujący, konstruowanie wizualizacji, list do siebie, praca ze zniekształceniami poznawczymi (technika poznawczo-behawioralna).
 • Budowanie poczucia własnej wartości jako istotny czynnik motywacji do nauki.
 • Inne czynniki wpływające na chęć do uczenia się.
 • Konstruowanie planu pracy z uczniem, któremu nie chce się uczyć.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.