Muzyka w klasach 1-3. Proste pomysły na prowadzenie ciekawych zajęć

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Klucz wiolinowy i pięciolinia w przestrzeni.
 • Dźwięki gamy C-dur – oswajamy i przyswajamy.
 • Nuty i pauzy – nie taki diabeł straszny, czyli tajemniczy szyfr dla niewtajemniczonych.
 • Aktywne słuchanie muzyki – pedagogika Batii Straus.
 • Granie na instrumentach z wykorzystaniem prostych zapisów nutowych oraz samych dźwięków gamy C-dur.
 • Kolorowe nuty dla każdego – bub bum rurki i dzwonki naciskane.
 • Metrum i ćwiczenia rytmiczne – indywidualne i grupowe.
 • Instrumenty – podział i prezentacja.
 • Tworzenie swoich instrumentów.
 • Nie chcę śpiewać – jak zachęcić, by nie zniechęcić.
 • Propozycje różnych ćwiczeń, zabaw i kart pracy do powyższych tematów.

Prowadząca: Magdalena Myjak

Cena: 120 zł

 

Aktywna muzyka – taniec i rytmika. Pomysły na zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Piosenki "powitajki".
 • Czemu zajęcia rytmiczne dla dzieci są takie ważne?
 • Zabawy i ćwiczenia oparte na rytmie utworu muzycznego.
 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w zajęciach muzyczno-‑ruchowych.
 • Metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss.
 • Muzyka i zmysły – ćwiczenia wspierające integrację sensoryczną u dzieci.
 • Proste układy taneczne.
 • Tańce ludowe – kroki do krakowiaka.
 • Tańce integracyjne.
 • Wykorzystanie chusty animacyjnej lub folii malarskiej w tańcu.

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia pendrive'a w celu zgrania materiałów.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 115 zł

Uwaga! Te warsztaty są zmodyfikowaną wersją zajęć, które były realizowane pt. Pomysły na zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami muzykoterapii cz. 2.

Emisja głosu w zawodzie nauczyciela

Uczestnicy: Warsztaty skierowane są do nauczycieli, pedagogów, którzy chcą prawidłowo i atrakcyjnie operować głosem i poznać zasady higieny głosu.

supernauczyciel

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – zajęcia mają charakter praktyczny, wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Zagadnienia:

 • podstawowe zagadnienia dotyczące emisji głosu (rola dykcji, intonacji, akcentu w procesie mówienia, istotne elementy komunikacji niewerbalnej, które towarzyszą każdej wypowiedzi);
 • ćwiczenia rozluźniające;
 • praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów mowy, artykulacyjne;
 • wprawki dykcyjne, ćwiczenia intonacji i akcentu, wierszyki łamiące jęzki;
 • znaczenie higieny głosu w procesie mówienia – poznanie zasad skutecznego zapobiegania chorobom narządu głosu oraz sposobów dbania o głos, by mówić długo, swobodnie i nie odczuwać zmęczenia.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz.

Cena: 110 zł.