Aktywna muzyka – taniec i rytmika. Pomysły na zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Piosenki "powitajki".
 • Czemu zajęcia rytmiczne dla dzieci są takie ważne?
 • Zabawy i ćwiczenia oparte na rytmie utworu muzycznego.
 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w zajęciach muzyczno-‑ruchowych.
 • Metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss.
 • Muzyka i zmysły – ćwiczenia wspierające integrację sensoryczną u dzieci.
 • Proste układy taneczne.
 • Tańce ludowe – kroki do krakowiaka.
 • Tańce integracyjne.
 • Wykorzystanie chusty animacyjnej lub folii malarskiej w tańcu.

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia pendrive'a w celu zgrania materiałów.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 115 zł

Uwaga! Te warsztaty są zmodyfikowaną wersją zajęć, które były realizowane pt. Pomysły na zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami muzykoterapii cz. 2.

Emisja głosu w zawodzie nauczyciela

Uczestnicy: Warsztaty skierowane są do nauczycieli, pedagogów, którzy chcą prawidłowo i atrakcyjnie operować głosem i poznać zasady higieny głosu.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – zajęcia mają charakter praktyczny, wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Zagadnienia:

 • podstawowe zagadnienia dotyczące emisji głosu (rola dykcji, intonacji, akcentu w procesie mówienia, istotne elementy komunikacji niewerbalnej, które towarzyszą każdej wypowiedzi);
 • ćwiczenia rozluźniające;
 • praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów mowy, artykulacyjne;
 • wprawki dykcyjne, ćwiczenia intonacji i akcentu, wierszyki łamiące jęzki;
 • znaczenie higieny głosu w procesie mówienia – poznanie zasad skutecznego zapobiegania chorobom narządu głosu oraz sposobów dbania o głos, by mówić długo, swobodnie i nie odczuwać zmęczenia.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz.

Cena: 110 zł.

Tańczę, tupię, podskakuję – zabawy taneczne z elementami tańców w kręgu

Uczestnicy: Warsztaty skierowane są do nauczycieli, pedagogów, terapeutów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o nowe proste tańce integracyjne i zabawy z wykorzystaniem muzyki..

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z prostymi układami choreograficznymi, które można zastosować w pracy z grupą. Zaprezentowane tańce i pląsy poprawiają kontakty międzyludzkie, uwalniają negatywne emocje, pozwalają wyrazić siebie, poprawiają koncentrację, mogą być uzupełnieniem uroczystości przedszkolnych lub szkolnych, bądź stanowić atrakcyjny dodatek do zajęć dydaktycznych.

Uczestnikom warsztatów zostanie udostępniona muzyka wykorzystana podczas zajęć.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.