AAC w pigułce – co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy, nauczyciele wspomagający.

supernauczyciel

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie stacjonarne, metoda warsztatowa: miniwykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja, dzielenie się doświadczeniami.

W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej coraz częściej pojawiają się zalecenia dla nauczycieli uczniów z autyzmem, afazją, niedosłuchem i innymi dysfunkcjami, aby wprowadzić komunikację alternatywną lub wspomagającą. Od czego zacząć? Jak stosować się do tych zaleceń?

Zagadnienia:

 • Czym jest AAC? (pierwsze kroki w AAC – od czego zacząć)
 • Metody komunikacji alternatywnej oraz popularne ich formy, np. Makaton, język migowy, systemy graficzne, znaki przestrzenno-dotykowe i inne.
 • Pomoce do porozumiewania się.
 • Indywidualne dostosowanie pomocy do dziecka ze względu na cel, jakim jest poszerzanie kompetencji komunikatywnych.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 115 zł

Gry i zabawy przeciwko agresji

Uczestnicy: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczycielGrupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład z prezentacją, pokaz, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

 • Gry i zabawy na dobry klimat w grupie – uczące współpracy i integracyjne (m.in. ciekawe sposoby przełamywania pierwszych lodów, szukanie podobieństw i różnic, poznawanie swoich
  zalet, zainteresowań, umiejętności).
 • Gry i zabawy przeciwko agresji (konstruktywne przezwyciężanie złości i agresji, nauka akceptacji i wyrażania swoich uczuć).
 • Opowiadania przeciwko złości – praca z wykorzystaniem bajek i opowieści.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Trening umiejętności społecznych jako grupowa pomoc dzieciom

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (4 godziny online i 4 godziny stacjonarnie).

supernauczycielMetody pracy: miniwykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, analiza przypadków.

Zagadnienia:

 • Czym jest TUS i jakie są jego cele?
 • Odbiorcy TUS i obszary do pracy.
 • Rola grupy i prowadzącego w procesie grupowym.
 • Zasady tworzenia kontraktu w pracy z dziećmi z trudnościami.
 • Zagadnienia formalne związane z uruchomieniem grupy.
 • Analiza przypadków i zapoznanie się z zasadami doboru uczestników.
 • Pudełko inspiracji – skąd czerpać pomysły na zadania dla grupy.
 • Przykłady dobrych praktyk – prezentacja przykładowych aktywności podczas treningu.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 220 zł.