Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym – jak z nim pracować na lekcji

Uczestnicy: wychowawcy, nauczyciele wszystkich poziomów nauczania i przedmiotów.

supernauczycielCzas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Metody pracy: miniwykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach.

Zagadnienia:

 • Czym jest niedostosowanie społeczne i z czego może wynikać?
 • Czego uczeń zagrożony niedostosowaniem oczekuje od szkoły?
 • Najskuteczniejsze metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 • Energizery w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem.
 • Kontrakt jako szczególna metoda pracy z uczniem trudnym – jak go egzekwować?
 • Przykłady dobrej praktyki.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Joanna Nowak

Cena: 110 zł.

   

Profilaktyka uzależnień w szkole – jak chronić młodego człowieka

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

supernauczycielCzas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Metody pracy: miniwykład, burza mózgów, dyskusja, prezentacja

Zagadnienia:

 • Na czym polega profilaktyka?
 • Znaczenie czynników chroniących przed uzależnieniami ukształtowanych w domu rodzinnym i grupie rówieśniczej.
 • Rozpoznawanie symptomów uzależnień u uczniów.
 • Niechemiczne sposoby rozpoznawania obecności substancji psychoaktywnych w organizmie.
 • Przykładowe zajęcia profilaktyczne – prezentacja.
 • Kluczowe strategie profilaktyczne – prezentacja wybranych programów.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Joanna Nowak

Cena: 110 zł.

   

Muzyka w klasach 1-3. Proste pomysły na prowadzenie ciekawych zajęć

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Symbole muzyczne.
 • Klucz wiolinowy na wesoło.
 • Pięciolinia w ruchu.
 • Dźwięki gamy C-dur – oswajamy i przyswajamy.
 • Nuty i pauzy – nie taki diabeł straszny, czyli tajemniczy szyfr dla niewtajemniczonych.
 • Granie na instrumentach z wykorzystaniem prostych zapisów nutowych oraz samych dźwięków gamy C-dur.
 • Metrum i ćwiczenia rytmiczne – indywidualne i grupowe.
 • Instrumenty – podział i prezentacja.
 • Tworzenie swoich instrumentów.
 • Propozycje różnych ćwiczeń, zabaw i kart pracy do powyższych tematów

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 110 zł