Letnia przyroda w origami

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani, ale szczególnie zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 12 osób.

Metoda warsztatowa: pogadanka, ćwiczenia produkcyjne z wykorzystaniem schematu i pokazu, ekspozycja prac.

Zagadnienia:

 • Jak stosować origami i scrapbooking w pracy z dziećmi, jakie to przynosi efekty?
 • Letnie drzewa, liście – formy z kwadratu, koła, serca, owalu.
 • Życie na łące i w stawie (motyle, biedronki, świerszcze, żaby) – formy z kwadratu, koła.
 • Świat kwiatów – formy z kwadratu, koła, jajka, elementy scrapbookingu.
 • Ptaki – mieszkańcy koron drzew – formy z koła.

Prowadząca: Elżbieta Firmanty.

Cena: 110 zł

Prosimy o przyniesienie na zajęcia toreb, w które można zapakować wykonane prace.

Superwizje dla nauczycieli

Uczestnicy:

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej
 • nauczyciele dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • nauczyciele pracujący w klasach 4-8.

supernauczycielCzas trwania: 3-5 godzin dydaktycznych (w zależności od liczebności grupy) lub 1,5 godziny (superwizja indywidualna).

Grupa: do 10 osób.

Zapraszamy do udziału w superwizjach dla nauczycieli, prowadzonych przez psychologa, psychoterapeutę lub pedagoga.

Superwizja ma na celu wsparcie nauczycieli w rozwiązaniu problemu z konkretnym uczniem lub całą klasą. Nauczyciel przedstawia opis ucznia, sytuacji w klasie oraz stosowane do tej pory oddziaływania. Wskazane jest, aby przynieść fragmenty opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (bez danych osobowych), jeżeli uczeń ją posiada. Następnie superwizor za pomocą pytań pomaga poszerzyć rozumienie ucznia czy sytuacji klasowej, z którą zgłosił się nauczyciel i znaleźć skuteczne kierunki oraz metody pracy z dzieckiem/klasą. Podsumowaniem spotkania jest wspólne stworzenie planu pomocowego dla ucznia/klasy. Superwizja grupowa pozwala nauczycielowi poznać inne punkty widzenia niż jego własny i superwizora oraz skorzystać z doświadczeń innych nauczycieli, którzy spotkali się z podobną sytuacją.

Na superwizję warto się zgłosić, aby otrzymać wsparcie w pracy z uczniem z zaburzeniem rozwojowym, psychicznym, niepełnosprawnością, trudnościami emocjonalnymi, a także gdy pojawia się trudna sytuacja w klasie. Uczucia niepewności (pytania: „Czy dobrze robię?, „Czemu to nie działa?, „O co tu chodzi?”), a także zmęczenia, bezsilności, wypalenia w pracy są sygnałami, który oznaczają, że warto skorzystać ze wsparcia i inspiracji w pracy z uczniem/klasą.

Superwizje prowadzą: psycholożki: Barbara KołtyśDorota Trzaska, pedagog Małgorzata Salamon.

Cena: 115 zł (superwzja w grupie) lub 200 zł (superwizja indywidualna).

Superwizje mogą się odbywać w siedzibie NODN Supernauczyciel lub w placówce nauczyciela.

 

Arteterapia w pracy z dziećmi. Pomysły i inspiracje

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. Pedagodzy.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Arteterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci (wykorzystanie muzyki, dramy i technik plastycznych).
 • Bezpieczne rozładowywanie napięć.
 • Budowanie dobrego klimatu w grupie, opartego na akceptacji i braku oceny.
 • Aktywności wspierające samoświadomość, uważność i koncentrację.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania siebie.
 • Praca z nastrojem i emocjami.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – ćwiczenia wspierające współpracę, integrację i empatię w grupie.

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia pendrive'a w celu zgrania materiałów.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 115 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.