Kreatywna świetlica

Uczestnicy: nauczyciele świetlicy.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Twórcze zabawy rysunkowe – proste, szybkie i angażujące zabawy z wykorzystaniem kartek i flamastrów.
 • Efektowne prace plastyczne z tanich i ogólnodostępnych materiałów.
 • Zabawy z dramą – wykorzystanie ćwiczeń dramowych do zabaw z grupą.
 • Uniwersalne, sprawdzone zabawy grupowe.
 • Przestrzeń świetlicy – podział na strefy.
 • Kim jest świetlik?

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia:

 • pendrive'a w celu zgrania materiałów;
 • małego szklanego naczynia, np. butelki po soczku typu Kubuś albo Tymbark, słoiczka po dżemie lub oliwkach (naczynie musi być suche w środku i bez etykiety);
 • butelki po winie.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 120 zł.

 

Edukacja informatyczna w klasach 1-3 – warsztaty metodyczne

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 16 osób.

Metoda warsztatowa, zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Podstawa programowa edukacji informatycznej – analiza podstawy, planowanie przebiegu zajęć, tworzenie scenariuszy.
 • Zastosowanie edytora tekstu w pracy z dziećmi – poznawanie poszczególnych narzędzi edytora tekstu i możliwości ich zastosowania, wykorzystanie elementów graficznych, tworzenie dokumentów użytkowych.
 • Praca w edytorze grafiki – poznawanie poszczególnych narzędzi i możliwości ich wykorzystania, wykonywanie projektów graficznych.
 • Wykorzystanie programu PowerPoint na zajęciach komputerowych – poznawanie narzędzi, tworzenie prezentacji, różne możliwości zastosowania prezentacji multimedialnej podczas lekcji, np. slajdy jako interaktywne karty pracy.
 • Wykorzystanie internetu w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – poznanie bezpiecznych stron z ciekawymi materiałami i grami edukacyjnymi.
 • Programowanie i kodowanie – bez użycia komputera oraz z użyciem narzędzi i aplikacji.
 • Praca własna nauczyciela – korzystanie z kreatorów kart pracy i zasobów online oraz poznanie oferty kursów internetowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują wykaz stron internetowych z zasobami przydatnymi podczas zajęć komputerowych.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk

Cena: 140 zł.

Letnia przyroda w origami

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani, ale szczególnie zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 12 osób.

Metoda warsztatowa: pogadanka, ćwiczenia produkcyjne z wykorzystaniem schematu i pokazu, ekspozycja prac.

Zagadnienia:

 • Jak stosować origami i scrapbooking w pracy z dziećmi, jakie to przynosi efekty?
 • Letnie drzewa, liście – formy z kwadratu, koła, serca, owalu.
 • Życie na łące i w stawie (motyle, biedronki, świerszcze, żaby) – formy z kwadratu, koła.
 • Świat kwiatów – formy z kwadratu, koła, jajka, elementy scrapbookingu.
 • Ptaki – mieszkańcy koron drzew – formy z koła.

Prowadząca: Elżbieta Firmanty.

Cena: 110 zł

Prosimy o przyniesienie na zajęcia toreb, w które można zapakować wykonane prace.