Arteterapia w pracy z dziećmi. Pomysły i inspiracje

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. Pedagodzy.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Arteterapia jako metoda wspierania rozwoju dzieci (wykorzystanie muzyki, dramy i technik plastycznych).
 • Bezpieczne rozładowywanie napięć.
 • Budowanie dobrego klimatu w grupie, opartego na akceptacji i braku oceny.
 • Aktywności wspierające samoświadomość, uważność i koncentrację.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania siebie.
 • Praca z nastrojem i emocjami.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – ćwiczenia wspierające współpracę, integrację i empatię w grupie.

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia pendrive'a w celu zgrania materiałów.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 115 zł

 

AAC w pigułce – co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy, nauczyciele wspomagający.

supernauczyciel

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, ćwiczenia praktyczne, prezentacja, dzielenie się doświadczeniami.

W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej coraz częściej pojawiają się zalecenia dla nauczycieli uczniów z autyzmem, afazją, niedosłuchem i innymi dysfunkcjami, aby wprowadzić komunikację alternatywną lub wspomagającą. Od czego zacząć? Jak stosować się do tych zaleceń?

Zagadnienia:

 • Czym jest AAC? (pierwsze kroki w AAC – od czego zacząć)
 • Metody komunikacji alternatywnej oraz popularne ich formy, np. Makaton, język migowy, systemy graficzne, znaki przestrzenno-dotykowe i inne.
 • Pomoce do porozumiewania się.
 • Indywidualne dostosowanie pomocy do dziecka ze względu na cel, jakim jest poszerzanie kompetencji komunikatywnych.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 110 zł

Gry i zabawy przeciwko agresji

Uczestnicy: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczycielGrupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład z prezentacją, pokaz, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

 • Gry i zabawy na dobry klimat w grupie – uczące współpracy i integracyjne (m.in. ciekawe sposoby przełamywania pierwszych lodów, szukanie podobieństw i różnic, poznawanie swoich
  zalet, zainteresowań, umiejętności).
 • Gry i zabawy przeciwko agresji (konstruktywne przezwyciężanie złości i agresji, nauka akceptacji i wyrażania swoich uczuć).
 • Opowiadania przeciwko złości – praca z wykorzystaniem bajek i opowieści.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.