Kurs na kierownika wypoczynku

 

Zapraszamy na stacjonarny jednodniowy kurs na kierownika wypoczynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2016 roku organizujemy kursy dla osób, które planują być kierownikami kolonii, obozów, zimowisk czy półkolonii.Najbliższe terminy:

15 maja godz. 9.30-18.00
19 maja godz. 12.00-21.00

Zajęcia odbywają się w naszym ośrodku przy Lektykarskiej 44 (Bielany) w Warszawie. Koszt: 350 zł.

Program kursu – określony w rozporządzeniu  (10 godzin dydaktycznych) – realizujemy w ciągu jednego dnia.  Obejmuje on następujące zagadnienia:

Formularz zgłoszeniowy

 

Czytaj więcej

Jak makiem zasiał – jak wyciszać dzieci w wieku 3-10 lat i wzmacniać ich zdolność koncentracji

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, nauczyciele wspomagający.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci
 • propozycje działań nauczyciela wzmacniających koncentrację uwagi u dzieci
 • sposoby wyciszania grupy
 • ćwiczenia i zabawy rozwijające zdolność skupiania uwagi oraz regulacji procesów pobudzania i hamowania.

Uczestnicy poznają sprawdzone metody stosowane m.in. w pedagogice montessoriańskiej, waldorfskiej i planie daltońskim. 

Uwaga! Jeśli ktoś uczestniczył lub planuje wziąć udział w szkoleniu Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej (9 godzin dydaktycznych), to nie polecamy warsztatów Jak makiem zasiał, ponieważ Dobra dyscyplina uwzględnia wiele treści z Jak makiem zasiał i jest wzbogacona o dodatkowe zagadnienia. 

 Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 125 zł

W wypadku szkolenia na zamówienie placówki możliwa jest modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli.

I wszystko gra – zajęcia umuzykalniające w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Propozycje zabaw i ćwiczeń inspirowanych metodami Carla Orffa, Emila Jaques-Dalcroz'a i Edwina Eliasa Gordona.
 • Dźwięk, ruch i emisja głosu – ćwiczenia i zabawy kształcące aparat mowy.
 • Śpiew – nowe metody uczenia się piosenek, śpiew i ruch.
 • Ćwiczenia rytmiczne.
 • Nastrój muzyki, muzyka i emocje.
 • Ciekawe wykorzystanie instrumentów perkusyjnych – nazwy instrumentów, ćwiczenia muzyczno-rytmiczne, propozycje zabaw z instrumentami.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe jako element historii – interaktywne zajęcia muzyczne dla dzieci, łączące różne formy działań artystycznych.
 • Ćwiczenia muzyczne rozwijające umiejętność skupienia i koncentracji.
 • Proste układy taneczne.

Prowadząca: Anna Maliga-Poprawska

Cena: 115 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.