Kreatywne zabawy słowem w przedszkolu i klasach 1-3

Uczestnicy: Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolu i kl. 1-3 oraz w świetlicy szkolnej.

supernauczycielCzas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie on-line – zajęcia mają charakter praktyczny, wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Zagadnienia:

 • korzyści wynikające z wykorzystania gier i zabaw słownych podczas zajęć grupowych w przedszkolu, na lekcji, w świetlicy szkolnej;
 • gry i zabawy słowem dla różnych grup wiekowych – ćwiczenia praktyczne:
  • zabawy rozwijające wyobraźnię
  • kształcenie logicznego myślenia
  • usprawnianie pamięci i koncentracji
  • rozwijanie umiejętności porozumiewania się i nabywanie kompetencji społecznych;
 • zabawy dramowe
 • gry planszowe 
 • gry logopedyczne.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz.

Cena: 72 zł.

Rozwijanie kompetencji wychowawczych, czyli jak budować autorytet nauczyciela?

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

supernauczycielMetody pracy: miniwykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, analiza przypadków, dyskusja, scenki, quiz.

Zagadnienia:

 • Terminy i pojęcia dotyczące wychowania i pracy z dziećmi.
 • Wyznaczanie granic w pracy z dzieckiem a wartości osobiste.
 • Wprowadzanie zasad i nauka ich przestrzegania.
 • Kary a konsekwencje – schemat stawiania granic w pracy z klasą.
 • Trudne zachowania dzieci i młodzieży a ich potrzeby.
 • Przywództwo i autorytet w pracy z uczniem.
 • Komunikat JA i komunikat TY w pracy z uczniem i rodzicami.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 220 zł.