Edukacja informatyczna w klasach 1-3 – warsztaty metodyczne

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 16 osób.

Metoda warsztatowa, zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Podstawa programowa edukacji informatycznej – analiza podstawy, planowanie przebiegu zajęć, tworzenie scenariuszy.
 • Zastosowanie edytora tekstu w pracy z dziećmi – poznawanie poszczególnych narzędzi edytora tekstu i możliwości ich zastosowania, wykorzystanie elementów graficznych, tworzenie dokumentów użytkowych.
 • Praca w edytorze grafiki – poznawanie poszczególnych narzędzi i możliwości ich wykorzystania, wykonywanie projektów graficznych.
 • Wykorzystanie programu PowerPoint na zajęciach komputerowych – poznawanie narzędzi, tworzenie prezentacji, różne możliwości zastosowania prezentacji multimedialnej podczas lekcji, np. slajdy jako interaktywne karty pracy.
 • Wykorzystanie internetu w pracy z dzieckiem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa – poznanie bezpiecznych stron z ciekawymi materiałami i grami edukacyjnymi.
 • Programowanie i kodowanie – bez użycia komputera oraz z użyciem narzędzi i aplikacji.
 • Praca własna nauczyciela – korzystanie z kreatorów kart pracy i zasobów online oraz poznanie oferty kursów internetowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują wykaz stron internetowych z zasobami przydatnymi podczas zajęć komputerowych.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk

Cena: 140 zł.

Letnia przyroda w origami

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani, ale szczególnie zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 12 osób.

Metoda warsztatowa: pogadanka, ćwiczenia produkcyjne z wykorzystaniem schematu i pokazu, ekspozycja prac.

Zagadnienia:

 • Jak stosować origami i scrapbooking w pracy z dziećmi, jakie to przynosi efekty?
 • Letnie drzewa, liście – formy z kwadratu, koła, serca, owalu.
 • Życie na łące i w stawie (motyle, biedronki, świerszcze, żaby) – formy z kwadratu, koła.
 • Świat kwiatów – formy z kwadratu, koła, jajka, elementy scrapbookingu.
 • Ptaki – mieszkańcy koron drzew – formy z koła.

Prowadząca: Elżbieta Firmanty.

Cena: 110 zł

Prosimy o przyniesienie na zajęcia toreb, w które można zapakować wykonane prace.

Superwizje dla nauczycieli

Uczestnicy:

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej
 • nauczyciele dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • nauczyciele pracujący w klasach 4-8.

supernauczycielCzas trwania: 3-5 godzin dydaktycznych (w zależności od liczebności grupy) lub 1,5 godziny (superwizja indywidualna).

Grupa: do 10 osób.

Zapraszamy do udziału w superwizjach dla nauczycieli, prowadzonych przez psychologa, psychoterapeutę lub pedagoga.

Superwizja ma na celu wsparcie nauczycieli w rozwiązaniu problemu z konkretnym uczniem lub całą klasą. Nauczyciel przedstawia opis ucznia, sytuacji w klasie oraz stosowane do tej pory oddziaływania. Wskazane jest, aby przynieść fragmenty opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (bez danych osobowych), jeżeli uczeń ją posiada. Następnie superwizor za pomocą pytań pomaga poszerzyć rozumienie ucznia czy sytuacji klasowej, z którą zgłosił się nauczyciel i znaleźć skuteczne kierunki oraz metody pracy z dzieckiem/klasą. Podsumowaniem spotkania jest wspólne stworzenie planu pomocowego dla ucznia/klasy. Superwizja grupowa pozwala nauczycielowi poznać inne punkty widzenia niż jego własny i superwizora oraz skorzystać z doświadczeń innych nauczycieli, którzy spotkali się z podobną sytuacją.

Na superwizję warto się zgłosić, aby otrzymać wsparcie w pracy z uczniem z zaburzeniem rozwojowym, psychicznym, niepełnosprawnością, trudnościami emocjonalnymi, a także gdy pojawia się trudna sytuacja w klasie. Uczucia niepewności (pytania: „Czy dobrze robię?, „Czemu to nie działa?, „O co tu chodzi?”), a także zmęczenia, bezsilności, wypalenia w pracy są sygnałami, który oznaczają, że warto skorzystać ze wsparcia i inspiracji w pracy z uczniem/klasą.

Superwizje prowadzą: psycholożki: Barbara KołtyśDorota Trzaska, pedagog Małgorzata Salamon.

Cena: 115 zł (superwzja w grupie) lub 200 zł (superwizja indywidualna).

Superwizje mogą się odbywać w siedzibie NODN Supernauczyciel lub w placówce nauczyciela.