Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, stosowane będą: wykład, rozmowa (dzielenie się doświadczeniami), burza mózgów, zadania do wykonania, prezentacja pomocy i literatury, gry dydaktyczne.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Jak rozwijać umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych?
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność redagowania użytkowych form wypowiedzi: listu, życzeń, ogłoszeń, zaproszeń. Prezentacja środków dydaktycznych: gier, kart pracy, pacynek.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność redagowania opisu i opowiadania.
 • Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych.
 • Literatura związana z tematem szkolenia.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 115 zł.

To, co rączki pokażą, to co nóżki zatańczą, to, co buzia wypowie

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Grupa: 20-25 osób.

Metody warsztatowe: pokaz, zabawa, ćwiczenia praktyczne.

supernauczyciel

Szkolenie zrodziło się z praktyki własnej autorki i z jej potrzeby stosowania różnych form pracy z dzieckiem. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane sprawdzone zabawy, pląsy, tańce, autorskie ilustracje do pracy z tekstem, dzięki którym można swobodnie przechodzić z jednej aktywności w drugą.

Tematyka zabaw i aktywności jest różnorodna i związana z porą roku, w której odbywają się warsztaty.

Przykładowe tematy:

 • klimaty japońskie
 • klimaty ludowe
 • morskie opowieści
 • świat zwierząt
 • pory roku.

W ramach szkolenia prezentowane są różnorodne techniki i metody pracy:

 • edukacja przez ruch
 • origami
 • papieroplastyka
 • zabawy z wełną
 • tańce i pląsy.

Uczestnicy otrzymują gotowe pomoce dydaktyczne: wydruki tekstów, karty pracy do animacji, opisy prezentowanych zabaw.

Prowadzący: Małgorzata Spilarewicz.

Cena: 130 zł.

Kreatywne nauczanie języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metody warsztatowe: miniwykład, dyskusja, demonstracja, ćwiczenia praktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Jak pracować z maluchami – przebieg procesów twórczych u dziecka, jak utrzymać koncentrację i dyscyplinę w grupie za pomocą zabawy, pomysły na aktywizację dzieci do nauki języka angielskiego.
 • Let's play – kreatywne gry i zabawy językowe:
  • aktywności dla dzieci bez przygotowania
  • zabawy z użyciem przedmiotów codziennego użytku
  • zabawy z użyciem kart obrazkowych
  • zabawy z użyciem zabawek i ciekawych gadżetów
  • multisensoryczne zabawy dla najmłodszych do wykorzystania w nauce języka angielskiego
 • Let's sing – piosenki oraz rymowanki na każdą okazję (na powitanie, pożegnanie i rozgrzewkę, ułatwiające naukę nowego słownictwa.
 • Let's read – książki dla najmłodszych, propozycje aktywności związanych z czytaniem.

Prowadzący: Marlena Kubelczuk.

Cena: 120 zł.