Konstruowanie zadań szkolnych i egzaminacyjnych

 Uczestnicy: nauczyciele uczący różnych przedmiotów, zwłaszcza zaczynający pracę w zawodzie.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Typy i rodzaje zadań na sprawdzianach szkolnych i egzaminach zewnętrznych.
  • Charakterystyka zadań egzaminacyjnych.
  • Najczęściej popełniane błędy w budowaniu zadań.
  • Konstruowanie zadań samodzielnych i do materiałów źródłowych – ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.

Kompetencje kluczowe w przedszkolu i klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, miniwykład z prezentacją, ćwiczenia praktyczne, pokaz, dyskusja. 

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Rodzaje i definicje kompetencji kluczowych.
  • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  • Przykładowe działania przedszkola w zakresie poszczególnych kompetencji.
  • Rola i zadania nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka.
  • Samorozwój nauczyciela w zakresie kompetencji kluczowych.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy.

supernauczycielCzas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Warsztat praktyczny, metody pracy: drama, bajka, burza mózgów, formy plastyczne, dyskusja.

Opis szkolenia
Podczas warsztatów uczestnicy poznają zabawy i aktywności dla najmłodszych, służące wspieraniu rozwoju ich sfery emocjonalnej. Podczas szkolenia będziemy bawić się, tworzyć scenariusze zajęć, dyskutować i korzystać z autorskich materiałów do pracy z najmłodszymi.
Praca nad emocjami, rozumieniem ich i nazywaniem to bardzo istotny element naszego życia. Uczmy dzieci już od najmłodszych lat rozpoznawać swoje emocje, by wyrosły na świadomych i pewnych siebie dorosłych. Dzięki wykorzystaniu zabawy, dramy i prac plastycznych, można poruszać z dziećmi tematy dotyczące emocji i potrzeb.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od lokalizacji placówki: 1600–2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.