Grab the exam by its horns – o przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Grupa: do 14 osób.

supernauczycielEgzamin ósmoklasisty jest wyzwaniem nie tylko dla uczniów ale również nauczycieli. Jak przygotować uczniów do egzaminu, czego i jak uczyć, aby odnieśli sukces? Odpowiedzi na te pytania udzieli prowadząca, która omówi nową formułę egzaminu i podpowie skuteczne strategie nauczania, aby przygotowanie do egzaminu nie było „walką z bykiem”, a sam egzamin zaskoczeniem dla uczniów.

Jednym z wyzwań na egzaminie jest przetwarzanie tekstów pisanych i słyszanych. Temu zagadnieniu poświęcona będzie szczególna uwaga. Ponadto, podczas spotkania nauczyciele zostaną zapoznani z interesującymi technikami pracy z tekstem i zagadnieniami gramatycznymi. W programie szkolenia omówione zostaną wszystkie wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej, które uczniowie muszą spełnić,  by dobrze zdać egzamin

Metoda warsztatowa.

8th grade students’ exam is challenging not only for students but also for teachers. What and how to teach to succeed? The questions will be addressed by the trainer who is going to go through the exam requirements and different tasks forms. One of the exam challenges is working with written and audio texts. Thus, the issues will be discussed in details. What is more, teachers will be familiarized with interesting techniques and  exam strategies. General and detailed requirements of the core curriculum, which have to be met by students to pass the exam, will be talked over.

Prowadząca: Katarzyna Łaziuk.

Cena: 120 zł.

Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, stosowane będą: wykład, rozmowa (dzielenie się doświadczeniami), burza mózgów, zadania do wykonania, prezentacja pomocy i literatury, gry dydaktyczne.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Jak rozwijać umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych?
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność redagowania użytkowych form wypowiedzi: listu, życzeń, ogłoszeń, zaproszeń. Prezentacja środków dydaktycznych: gier, kart pracy, pacynek.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność redagowania opisu i opowiadania.
 • Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych.
 • Literatura związana z tematem szkolenia.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 115 zł.

To, co rączki pokażą, to co nóżki zatańczą, to, co buzia wypowie

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Grupa: 20-25 osób.

Metody warsztatowe: pokaz, zabawa, ćwiczenia praktyczne.

supernauczyciel

Szkolenie zrodziło się z praktyki własnej autorki i z jej potrzeby stosowania różnych form pracy z dzieckiem. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane sprawdzone zabawy, pląsy, tańce, autorskie ilustracje do pracy z tekstem, dzięki którym można swobodnie przechodzić z jednej aktywności w drugą.

Tematyka zabaw i aktywności jest różnorodna i związana z porą roku, w której odbywają się warsztaty.

Przykładowe tematy:

 • klimaty japońskie
 • klimaty ludowe
 • morskie opowieści
 • świat zwierząt
 • pory roku.

W ramach szkolenia prezentowane są różnorodne techniki i metody pracy:

 • edukacja przez ruch
 • origami
 • papieroplastyka
 • zabawy z wełną
 • tańce i pląsy.

Uczestnicy otrzymują gotowe pomoce dydaktyczne: wydruki tekstów, karty pracy do animacji, opisy prezentowanych zabaw.

Prowadzący: Małgorzata Spilarewicz.

Cena: 130 zł.