Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia uczy tylko jednego – jak się uczyć.
Martin Heidegger

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji uczniów do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej nasi uczniowie są zniechęceni do nauki, mają niski poziom samooceny i nie wierzą we własne możliwości. Co zrobić, aby zmienić obecny stan rzeczy? Jak zorganizować lekcję, by uczniowie uczyli się skutecznie i z przyjemnością?

Z pomocą spieszy nam ocenianie kształtujące, które jest próbą zmiany na lepsze polskiej szkoły. W centrum uwagi stawia ucznia, który dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się odpowiedzialny za to, co robi, ucząc się dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu zarówno samego ucznia, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

 • Jak oceniać, aby skutecznie motywować uczniów do nauki, czyli czym jest ocenianie kształtujące?
 • Różnice między ocenianiem sumującym a kształtującym.
 • Skrzynia skarbów – elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela – prezentacja strategii i narzędzi oceniania kształtującego.
 • Blaski i cienie szkolnych innowacji, czyli jakie korzyści i jakie trudności niesie ze sobą stosowanie oceniania kształtującego?

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.

Integracja sensoryczna na co dzień w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni.

supernauczyciel

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Szkolenie w formie webinaru: wykład, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

W dzisiejszych czasach sporo wiemy o mechanizmach uczenia się, powstawania mowy oraz o zaburzeniach sensoryczno-motorycznych, deficytach rozwojowych. Pomimo to często zdarza się, że nie zauważamy problemów i trudności tej natury aż do czasu, w której frustracja dziecka czy jego rodziców i nauczycieli zaczyna prowadzić do powstawania kłopotów emocjonalnych, społecznych i rodzinnych. Dorośli często zastanawiają się, dlaczego dzieciom brakuje zaradności, dlaczego czasem staja się agresywne, nie chcą uczestniczyć w zajęciach, wycofują się z grupy, wolą bawić się same na dywanie, nie podejmują wyzwań lub odwrotnie - przesadnie ryzykują, są zbyt głośne, hałaśliwe, nieuważne…. Z pewnością takie trudności wpływają nie tylko na to, jak dziecko jest postrzegane przez dorosłych ale, co za tym idzie, na trudności szkolne, sukcesy sportowe, interakcje społeczne oraz życie rodzinne.

Zagadnienia:

 • Jakie zachowania powinny nas zaniepokoić, czyli kiedy należy namawiać rodziców na zdiagnozowanie dziecka?
 • Jak skutecznie podjąć interwencję, by pomóc takim dzieciom w grupie, najlepiej na samym początku pojawienia się trudności?
 • Jak dostosować otoczenie (dźwięki, faktury, kolory w salach czy szatni), by wszystkie dzieci były aktywne i uczestniczyły w zabawie?
 • Jaki rodzaj oddziaływań (ćwiczenia) należy stosować, by dziecko dobrze funkcjonowało w grupie?

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 115 zł

Praca indywidualna z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, edukacji przedszkolnej i szkolnej wszystkich poziomów nauczania. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie rozumienia deficytów osób ze spektrum autyzmu.
 • Omówienie obszarów do pracy w remach terapii psychologiczno-pedagogicznej i sposobów ich diagnozy.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami behawioralnymi oraz dostarczenie narzędzi wspierających pracę z wysoko funkcjonującym uczniem na zajęciach indywidualnych.
 • Przekazanie wiedzy o strukturze zajęć indywidualnych oraz przygotowywanie scenariuszy zajęć.
 • Nabycie umiejętności przygotowywania zajęć tematycznych – ćwiczeń, zadań, psychodramy, opowiadań terapeutycznych.
 • Wymiana doświadczeń uczestników w zakresie omawianej tematyki, case study.
 • Możliwość krótkich superwizji dotychczasowej pracy uczestników.

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 120 zł.