Moja klasa/grupa i trudne sytuacje wychowawcze – kiedy pozwolić, kiedy zabronić?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i klas I-III lub dla nauczycieli pracujących w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych (kolejne edycje szkolenia dla różnych grup nauczycieli).

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, podczas zajęć mogą być omawiane problemy zgłaszane przez uczestników.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Zasady w teorii i praktyce – Jak przedstawiać  i wprowadzać zasady w klasie? Różne podejścia do wprowadzania zasad. Skuteczne nauczanie zasad: co robić pierwszego dnia, na co zwracać uwagę po 2 tygodniach, jak reagować po miesiącu, gdy uczniowie „testują” zasady.
 • Sztuka stawiania granic – Jak utrzymywać dyscyplinę na lekcjach i nie poddawać się uczniowskich prowokacjom? Sztuka budowania czytelnych komunikatów i wybrane techniki reagowania w sytuacjach takich, jak: uczniowie nie słuchają nauczyciela; uczniowie dyskutują, gdy zwracasz im uwagę; ociągają się z wykonaniem polecenia, zachowują się niewłaściwie itp.
 • Zachowania ekstremalne – Co robić w przypadku zachowań niebezpiecznych i destrukcyjnych (np. zachowania agresywne). Procedury interwencji.

Prowadząca: Monika Gregorczuk / Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Raz, dwa, trzy – liczysz ty! – zajęcia matematyczne w przedszkolu

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 16 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają gry, zabawy, ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne z zakresu wymienionych niżej zagadnień.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Orientacja przestrzenna – m.in.: schemat własnego ciała, określanie kierunków i położenia obiektów względem siebie, poruszanie się w przestrzeni, procedury dojścia do wskazanego miejsca na planszy.
 • Rytm – powtarzalność w czasie i przestrzeni.
 • Liczenie obiektów .
 • Dodawanie i odejmowanie – propozycje gier z wykorzystaniem domina, kart, kostek.
 • Klasyfikacja – kryterium kolorów, kształtów, wielkości.
 • Aspekt liczby – kardynalny, porządkowy.
 • Geometria – tangram, serwetka królowej Geometrii i inne pomysły.
 • Umiejętności praktyczne – mierzenie długości, mierzenie ilości płynu, waga i ważenie, kalendarz.
 • Konstruowanie gier planszowych.
 • Gry matematyczne.
 • Zasoby internetowe przydatne w rozwijaniu umiejętności matematycznych przedszkolaków.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.