Gry i zabawy na dobry klimat w grupie

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. przykładowe zabawy i ćwiczenia, modyfikowanie ich przez członków stosownie do potrzeb.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Propozycje zabaw integracyjnych, budujących poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie.
 • Zabawy uczące rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Jak sobie radzić z trudnymi emocjami? – propozycje ćwiczeń i zabaw dla dzieci uczące okazywać emocje w sposób nieagresywny.
 • Ja i reszta grupy – co możemy zrobić, żeby poprawić sytuację dziecka z trudnościami w relacjach grupowych?
 • Nauczyciel w grupie – rola, podejście, świadomość swoich mocnych i słabych stron w relacjach z dziećmi.
 • Realne możliwości przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród dzieci.

Prowadząca: Justyna Klimek.

Cena: 110 zł.

W świecie bajek i baśni – wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. analiza przypadków, dobór bajek do określonych sytuacji i problemów dzieci, planowanie zajęć z bajką terapeutyczną, układanie schematów bajek.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Rola bajek i baśni w życiu dziecka
 • Rodzaje bajek terapeutycznych
 • Poznanie przykładowych bajek
 • Zasady konstruowania bajek terapeutycznych
 • Ćwiczenia w samodzielnym tworzeniu bajki terapeutycznej
 • Konstruowanie konspektów zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 115 zł.

Co nam mówią rysunki? – wykorzystanie prac dzieci w diagnozie

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. analiza przykładowych prac. 

Zagadnienia:

 • Psychologia rysunku – znaczenie rysunku w rozwoju dziecka.
 • Formalność rysunku a wiek badanego dziecka.
 • Symbolika barw.
 • Wypełnianie przestrzeni rysunku.
 • Wywiad i obserwacja w czasie badania.
 • Analiza przykładowych rysunków – warsztat.
 • Arteterapia, czyli lecznicze sposoby oddziaływania rysunków.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.