Co nam mówią rysunki? – wykorzystanie prac dzieci w diagnozie

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. analiza przykładowych prac. 

Zagadnienia:

 • Psychologia rysunku – znaczenie rysunku w rozwoju dziecka.
 • Formalność rysunku a wiek badanego dziecka.
 • Symbolika barw.
 • Wypełnianie przestrzeni rysunku.
 • Wywiad i obserwacja w czasie badania.
 • Analiza przykładowych rysunków – warsztat.
 • Arteterapia, czyli lecznicze sposoby oddziaływania rysunków.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.

Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem?

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. studium przypadków i odgrywanie scenek, omówienie problemów związanych z tematem, z którymi borykają się uczestnicy szkolenia. 

Zagadnienia:

 • Co nie pozwala na nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem?
 • Jak stosować komunikat „ja” i jakie są jego zalety? – ćwiczenia praktyczne.
 • Na czym polega mówienie językiem uczuć? – ćwiczenia praktyczne.
 • Jak słuchać empatycznie? – odgrywanie scenek.
 • Co to jest metoda porozumienia bez przemocy? – ćwiczenia w formułowaniu komunikatów w duchu porozumienia bez przemocy.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110zł.

Moja klasa/grupa i trudne sytuacje wychowawcze – kiedy pozwolić, kiedy zabronić?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i klas I-III lub dla nauczycieli pracujących w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych (kolejne edycje szkolenia dla różnych grup nauczycieli).

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, podczas zajęć mogą być omawiane problemy zgłaszane przez uczestników.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Zasady w teorii i praktyce – Jak przedstawiać  i wprowadzać zasady w klasie? Różne podejścia do wprowadzania zasad. Skuteczne nauczanie zasad: co robić pierwszego dnia, na co zwracać uwagę po 2 tygodniach, jak reagować po miesiącu, gdy uczniowie „testują” zasady.
 • Sztuka stawiania granic – Jak utrzymywać dyscyplinę na lekcjach i nie poddawać się uczniowskich prowokacjom? Sztuka budowania czytelnych komunikatów i wybrane techniki reagowania w sytuacjach takich, jak: uczniowie nie słuchają nauczyciela; uczniowie dyskutują, gdy zwracasz im uwagę; ociągają się z wykonaniem polecenia, zachowują się niewłaściwie itp.
 • Zachowania ekstremalne – Co robić w przypadku zachowań niebezpiecznych i destrukcyjnych (np. zachowania agresywne). Procedury interwencji.

Prowadząca: Monika Gregorczuk / Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.