Ocenianie kształtujące w przedszkolu (webinar)

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji dzieci do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej powinni skupiać się na tym, aby podnieść poziom samooceny i pomóc przedszkolakom uwierzyć we własne możliwości. Pomaga nam w tym ocenianie kształtujące, które w centrum uwagi stawia dziecko. Dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się ono odpowiedzialne za to, co robi, ucząc się nowych umiejętności dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu – zarówno samego przedszkolaka, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line: wykład z prezentacją, dyskusja na czacie, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki.

Zagadnienia:

  • Jak rozwijać potencjał dziecka w przedszkolu?
  • Jak przekazywać informację zwrotną, aby skutecznie motywować dziecko do pracy, czyli czym jest ocenianie kształtujące?
  • Skrzynia skarbów – elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela – prezentacja strategii i narzędzi oceniania kształtującego.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 90 zł.

Ocenianie kształtujące w przedszkolu

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji dzieci do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej powinni skupiać się na tym, aby podnieść poziom samooceny i pomóc przedszkolakom uwierzyć we własne możliwości. Pomaga nam w tym ocenianie kształtujące, które w centrum uwagi stawia dziecko. Dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się ono odpowiedzialne za to, co robi, ucząc się nowych umiejętności dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu – zarówno samego przedszkolaka, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

  • Jak rozwijać potencjał dziecka w przedszkolu?
  • Jak przekazywać informację zwrotną, aby skutecznie motywować dziecko do pracy, czyli czym jest ocenianie kształtujące?
  • Skrzynia skarbów – elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela – prezentacja strategii i narzędzi oceniania kształtującego.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Nauczyciel z prawdziwego zdarzenia uczy tylko jednego – jak się uczyć.
Martin Heidegger

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji uczniów do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej nasi uczniowie są zniechęceni do nauki, mają niski poziom samooceny i nie wierzą we własne możliwości. Co zrobić, aby zmienić obecny stan rzeczy? Jak zorganizować lekcję, by uczniowie uczyli się skutecznie i z przyjemnością?

Z pomocą spieszy nam ocenianie kształtujące, które jest próbą zmiany na lepsze polskiej szkoły. W centrum uwagi stawia ucznia, który dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się odpowiedzialny za to, co robi, ucząc się dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu zarówno samego ucznia, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

  • Jak oceniać, aby skutecznie motywować uczniów do nauki, czyli czym jest ocenianie kształtujące?
  • Różnice między ocenianiem sumującym a kształtującym.
  • Skrzynia skarbów – elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela – prezentacja strategii i narzędzi oceniania kształtującego.
  • Blaski i cienie szkolnych innowacji, czyli jakie korzyści i jakie trudności niesie ze sobą stosowanie oceniania kształtującego?

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.