Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy.

supernauczycielCzas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Warsztat praktyczny, metody pracy: drama, bajka, burza mózgów, formy plastyczne, dyskusja.

Opis szkolenia
Podczas warsztatów uczestnicy poznają zabawy i aktywności dla najmłodszych, służące wspieraniu rozwoju ich sfery emocjonalnej. Podczas szkolenia będziemy bawić się, tworzyć scenariusze zajęć, dyskutować i korzystać z autorskich materiałów do pracy z najmłodszymi.
Praca nad emocjami, rozumieniem ich i nazywaniem to bardzo istotny element naszego życia. Uczmy dzieci już od najmłodszych lat rozpoznawać swoje emocje, by wyrosły na świadomych i pewnych siebie dorosłych. Dzięki wykorzystaniu zabawy, dramy i prac plastycznych, można poruszać z dziećmi tematy dotyczące emocji i potrzeb.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 115 zł.

  

Kompetencje kluczowe na lekcjach przedmiotów humanistycznych

 Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Co to są kompetencje kluczowe?
  • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa.
  • W jaki sposób i kiedy rozwijać kompetencje kluczowe?
  • Kompetencje kluczowe na moich lekcjach – przykłady, projekty, rozwiązania.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.

Warsztat polonisty – lektury obowiązkowe w kontekście egzaminu ósmoklasisty

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Analiza zadań sprawdzających znajomość lektur obowiązkowych.
  • Jak omawiać lektury obowiązkowe i nie zwariować? – rozwiązania metodyczne.
  • Konstruowanie zadań szkolnych i egzaminacyjnych do lektur obowiązkowych.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.