Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu tradycyjnym

W mojej wizji przyszłości, młodzi ludzie nie zdają kolejnych egzaminów przechodząc ze szkoły średniej na uniwersytet. W mojej wizji przyszłości młody człowiek przechodzi z jednego etapu samodzielności do kolejnego – wyższego, dzięki swojej własnej aktywności, wysiłkowi własnej woli. To właśnie stanowi wewnętrzny rozwój człowieka.

Maria Montessori

 

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

  • Maria Montessori – jej życie w kontekście opracowanej przez nią metody kształcenia i wychowania.
  • Główne cele pedagogiki montessoriańskiej.
  • Etapy rozwoju dziecka a założenia zasad pedagogicznych Marii Montessori.
  • Otoczenie dziecka – czym jest i dlaczego jest tak ważne? Zapoznanie z najważniejszymi materiałami służącymi rozwojowi dziecka.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.

Ocenianie kształtujące w przedszkolu (webinar)

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji dzieci do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej powinni skupiać się na tym, aby podnieść poziom samooceny i pomóc przedszkolakom uwierzyć we własne możliwości. Pomaga nam w tym ocenianie kształtujące, które w centrum uwagi stawia dziecko. Dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się ono odpowiedzialne za to, co robi, ucząc się nowych umiejętności dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu – zarówno samego przedszkolaka, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line: wykład z prezentacją, dyskusja na czacie, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki.

Zagadnienia:

  • Jak rozwijać potencjał dziecka w przedszkolu?
  • Jak przekazywać informację zwrotną, aby skutecznie motywować dziecko do pracy, czyli czym jest ocenianie kształtujące?
  • Skrzynia skarbów – elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela – prezentacja strategii i narzędzi oceniania kształtującego.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 90 zł.

Ocenianie kształtujące w przedszkolu

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji dzieci do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej powinni skupiać się na tym, aby podnieść poziom samooceny i pomóc przedszkolakom uwierzyć we własne możliwości. Pomaga nam w tym ocenianie kształtujące, które w centrum uwagi stawia dziecko. Dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się ono odpowiedzialne za to, co robi, ucząc się nowych umiejętności dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu – zarówno samego przedszkolaka, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

  • Jak rozwijać potencjał dziecka w przedszkolu?
  • Jak przekazywać informację zwrotną, aby skutecznie motywować dziecko do pracy, czyli czym jest ocenianie kształtujące?
  • Skrzynia skarbów – elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela – prezentacja strategii i narzędzi oceniania kształtującego.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.