Mnemotechniki, czyli techniki efektywnego zapamiętywania

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład z prezentacją, pokaz, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Aktywne metody nauczania na lekcji jako element rozwijania i wzmacniania motywowania uczniów do nauki.
  • Dlaczego warto stosować elementy aktywnego nauczania?
  • Poziomy odpowiedzialności a motywacja.
 • Jak się uczyć?
  • Twórczość w uczeniu się.
  • Zasady tworzenia i stosowania mnemotechnik.
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność skojarzeń i wyobraźnię – podstawa zastosowania mnemotechnik.
 • Mnemotechniki – przegląd.
  • Ćwiczenia wybranych technik pamięciowych:
   • łańcuchowa metoda zapamiętywania
   • rzymski pokój
   • zakładki pamięciowe
   • akronimy i akrostychy.
  • Przykłady zastosowania mnemotechnik na lekcji.
 • Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i skupienie.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.

Gry i zabawy na dobry klimat w grupie

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. przykładowe zabawy i ćwiczenia, modyfikowanie ich przez członków stosownie do potrzeb.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Propozycje zabaw integracyjnych, budujących poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie.
 • Zabawy uczące rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Jak sobie radzić z trudnymi emocjami? – propozycje ćwiczeń i zabaw dla dzieci uczące okazywać emocje w sposób nieagresywny.
 • Ja i reszta grupy – co możemy zrobić, żeby poprawić sytuację dziecka z trudnościami w relacjach grupowych?
 • Nauczyciel w grupie – rola, podejście, świadomość swoich mocnych i słabych stron w relacjach z dziećmi.
 • Realne możliwości przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród dzieci.

Prowadząca: Justyna Klimek.

Cena: 110 zł.

W świecie bajek i baśni – wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. analiza przypadków, dobór bajek do określonych sytuacji i problemów dzieci, planowanie zajęć z bajką terapeutyczną, układanie schematów bajek.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Rola bajek i baśni w życiu dziecka
 • Rodzaje bajek terapeutycznych
 • Poznanie przykładowych bajek
 • Zasady konstruowania bajek terapeutycznych
 • Ćwiczenia w samodzielnym tworzeniu bajki terapeutycznej
 • Konstruowanie konspektów zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 115 zł.