Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek.

Zagadnienia:

 • Przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci – jak rozpoznać przyczynę i jak ukierunkować oddziaływania wspierające?
 • Propozycje do zbierania wywiadu i ukierunkowania obserwacji dziecka – czym jest ADD, czyli zespół zaburzeń uwagi?
 • Jak rozwijać zdolność skupienia uwagi oraz ją rewalidować? – ćwiczenia i zabawy do pracy indywidualnej i grupowej.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Praca z dzieckiem nieśmiałym

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek.

Zagadnienia:

 • Co to jest nieśmiałość i w czym się przejawia?
 • Mechanizm powstawania nieśmiałości.
 • Mówienie językiem uczuć.
 • Praca z dzieckiem nieśmiałym w szkole i w domu (propozycje zajęć, ćwiczenie scenek, szukanie rozwiązań konkretnych problemów).

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Jak dziecko ze spektrum autyzmu odbiera świat?
 • Zaburzenia typowe dla ASD (sensoryczne, społeczne, poznawcze, językowe).
 • Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u tej grupy dzieci.
 • Omówienie narzędzi wsparcia oraz metod i technik pracy w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze apektrum autyzmu, w tym z ZA.
 • Tworzenie środowiska przyjaznego dziecku z autyzmem i ZA.

Prowadząca: Małgorzata Salamon / Dorota Trzaska.

Cena: 115 zł.