Praca z uczniem zdolnym metodą tutoringu

Nauczyciel, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje,
nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje – przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

Tutoring to innowacyjna metoda dydaktyczno-wychowawcza, szczególnie skuteczna w rozwijaniu potencjału uczniów oraz motywowaniu ich do samodzielnej pracy. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, tzn. szacunku i zaufania, tutor pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.

Każdy człowiek odczuwa potrzebę spełnienia, wewnętrzne pragnienie, by przeżyć życie jak najlepiej. Mamy w sobie ogromny potencjał, jednak często brakuje na naszej drodze kogoś, kto mógłby pomóc nam w jego odkryciu.

W tutoringu nauczyciel staje się przyjacielem ucznia, życzliwym przewodnikiem, który pobudza do samorozwoju i wspiera na drodze do sukcesu.

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia. supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają narzędzia pracy tutora w praktyce.

Zagadnienia:

 • Tutoring – nowy model edukacji (wprowadzenie metodą warsztatową).
 • Dostrzec talent i rozwinąć potencjał – cele i etapy tutoringu w pracy z uczniem zdolnym.
 • Tutor – dobry nauczyciel i mądry doradca.
 • Jak pracuje tutor? – założenia pracy tutorskiej.
 • Narzędzia pracy tutora.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.

Poszła Ola do przedszkola – jak wspierać dziecko w procesie adaptacji?

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia: 

 • Profil rozwojowy trzylatka w kontekście gotowości przedszkolnej.
 • Prezentacja wyników badań nad rozłąką z rodzicami.
 • Adaptacja – o co w niej chodzi, jakie problemy wiążą się z tym procesem?
 • Jak wspierać dziecko w procesie adaptacyjnym?
 • Wskazówki do pracy na etapie adaptacji (praktyczne rady, propozycje zabaw i bajek).
 • Współpraca z rodzicami na etapie adaptacji.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.

Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej

Nie aspirujcie, aby mieć dziecko, które będzie się wam podobało, miejcie szacunek do tego, które macie. (Bruno Betelheim)

Łacińskie pojęcie „dyscypliny”  odnosi się do wiedzy i wykształcenia, nabycia określonych umiejętności i opanowania, a także do unormowanego trybu życia. W takim ujęciu nauczyciel, traktując dziecko z szacunkiem, uczy je, jak należy postępować, jakie są zasady w grupie i dlaczego są one ważne. Zanim zacznie wymagać od dziecka, wymaga od siebie, a błędy traktuje jako okazję do nauki. Nie jest policjantem, sędzią, lecz przyjaznym, a jednocześnie stanowczym przewodnikiem, przy wsparciu którego dziecko – bez użycia tradycyjnych kar i nagród – ma szanse stawać się odpowiedzialnym, wewnątrzsterownym człowiekiem. Dobra dyscyplina jest procesem, w którym mniej chodzi o natychmiastowe efekty, bardziej o aktywne włączenie się dziecka w naukę wewnętrznej kontroli i odpowiedzialności za siebie.

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych (2 x 6 godz.).

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Dlaczego dzieci zachowują się źle? – przyczyny trudności, analiza funkcjonalna.
 • Odpowiednie warunki nauki .
 • Nauczyciel w grupie – rola, styl pracy, świadomość w relacjach z dzieckiem, najczęściej popełniane błędy.
 • Co można zrobić, by pomóc dziecku i sobie w trudnej sytuacji?
 • Jak odpowiadać na potrzeby dzieci, tworzyć wspólnotę, uczyć współpracy i odpowiedzialności, budować właściwą relację i komunikację, uczyć zachowań społecznych?
 • Propozycje ćwiczeń i zabaw koncentrujących, wyciszających, uczących kontroli procesów pobudzania i hamowania.
 • Zasady i granice – jak ustalać, by były skuteczne, co robić w sytuacji ich nieprzestrzegania? Konsekwencje naturalne i logiczne.

 

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 235 zł (łączna za obie części)