Efektywnie, aktywnie, ciekawie – jak pracować metodą projektu

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

 • Na czym polega praca metodą projektu?
 • Zalety pracy metodą projektu.
 • Jak zaplanować dobry projekt i jak go zrealizować? – krok po kroku (ćwiczenia praktyczne).
 • Jak i po co dokumentować pracę nad projektem (nawet z małymi dziećmi)?
 • Formy prezentacji efektów pracy projektowej.
 • Tworzenie przykładowych instrukcji projektów przez uczestników warsztatów.

Prowadząca: Ewa Wojtyra.

Cena: 115 zł.

Twórcze metody pracy z grupą

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy wykonują twórcze ćwiczenia, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami; obmyślają rozmaite warianty – dostosowane do różnych grup wiekowych.

Zagadnienia:

 • Twórczość na lekcji – Co to jest twórczość? Dlaczego warto wzmacniać ją u uczniów?
 • Twórczość i przygoda: metody pobudzające samodzielne myślenie i kreatywność uczniów (rozwijanie giętkości, płynności i oryginalności myślenia, wspieranie naturalnej ciekawości, rozwijanie wyobraźni; elementy zabawy, budowanie dobrych relacji w klasie a rozwój kreatywnego myślenia).
 • Wskazówki do pracy z twórczością w klasie – kiedy i jak stosować twórcze metody?

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.

Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek.

Zagadnienia:

 • Przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci – jak rozpoznać przyczynę i jak ukierunkować oddziaływania wspierające?
 • Propozycje do zbierania wywiadu i ukierunkowania obserwacji dziecka – czym jest ADD, czyli zespół zaburzeń uwagi?
 • Jak rozwijać zdolność skupienia uwagi oraz ją rewalidować? – ćwiczenia i zabawy do pracy indywidualnej i grupowej.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.