Twórcze metody pracy z grupą

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy wykonują twórcze ćwiczenia, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami; obmyślają rozmaite warianty – dostosowane do różnych grup wiekowych.

Zagadnienia:

  • Twórczość na lekcji – Co to jest twórczość? Dlaczego warto wzmacniać ją u uczniów?
  • Twórczość i przygoda: metody pobudzające samodzielne myślenie i kreatywność uczniów (rozwijanie giętkości, płynności i oryginalności myślenia, wspieranie naturalnej ciekawości, rozwijanie wyobraźni; elementy zabawy, budowanie dobrych relacji w klasie a rozwój kreatywnego myślenia).
  • Wskazówki do pracy z twórczością w klasie – kiedy i jak stosować twórcze metody?

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.

Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek.

Zagadnienia:

  • Przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci – jak rozpoznać przyczynę i jak ukierunkować oddziaływania wspierające?
  • Propozycje do zbierania wywiadu i ukierunkowania obserwacji dziecka – czym jest ADD, czyli zespół zaburzeń uwagi?
  • Jak rozwijać zdolność skupienia uwagi oraz ją rewalidować? – ćwiczenia i zabawy do pracy indywidualnej i grupowej.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Praca z dzieckiem nieśmiałym

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek.

Zagadnienia:

  • Co to jest nieśmiałość i w czym się przejawia?
  • Mechanizm powstawania nieśmiałości.
  • Mówienie językiem uczuć.
  • Praca z dzieckiem nieśmiałym w szkole i w domu (propozycje zajęć, ćwiczenie scenek, szukanie rozwiązań konkretnych problemów).

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.