Pierwsze kroki w programowanie, czyli kodowanie dla laików

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 16 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają gry, zabawy, ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Programowanie w podstawie programowej.
 • Programowanie bez komputera.
 • Jak wprowadzić dzieci w świat programowania – godzina kodowania.
 • Pierwsze kroki w Scratch:
  • poznanie nowego środowiska programistycznego
  • tworzenie pierwszego projektu
  • rysowanie w Scratchu
  • układanie prostej aplikacji.
 • Zasoby w sieci dotyczące programowania.
 • Programowanie w literaturze.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Efektywnie, aktywnie, ciekawie – jak pracować metodą projektu

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

 • Na czym polega praca metodą projektu?
 • Zalety pracy metodą projektu.
 • Jak zaplanować dobry projekt i jak go zrealizować? – krok po kroku (ćwiczenia praktyczne).
 • Jak i po co dokumentować pracę nad projektem (nawet z małymi dziećmi)?
 • Formy prezentacji efektów pracy projektowej.
 • Tworzenie przykładowych instrukcji projektów przez uczestników warsztatów.

Prowadząca: Ewa Wojtyra.

Cena: 115 zł.

Twórcze metody pracy z grupą

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy wykonują twórcze ćwiczenia, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami; obmyślają rozmaite warianty – dostosowane do różnych grup wiekowych.

Zagadnienia:

 • Twórczość na lekcji – Co to jest twórczość? Dlaczego warto wzmacniać ją u uczniów?
 • Twórczość i przygoda: metody pobudzające samodzielne myślenie i kreatywność uczniów (rozwijanie giętkości, płynności i oryginalności myślenia, wspieranie naturalnej ciekawości, rozwijanie wyobraźni; elementy zabawy, budowanie dobrych relacji w klasie a rozwój kreatywnego myślenia).
 • Wskazówki do pracy z twórczością w klasie – kiedy i jak stosować twórcze metody?

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.