Klucz do ortografii – od gramatyki do dyktand

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Naczynia połączone – znajomość gramatyki a poprawność pisowni (jak uczyć, by uczniowie dostrzegali i rozumieli zależności – praktyczne rady, wskazówki, ćwiczenia).
  • Różne sposoby organizacji dyktand.
  • Wskazówki dotyczące oceniania dyktand.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.

Oswoić ortografię – ćwiczenia, gry i zabawy ortograficzne w klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Przyczyny trudności występujących w nauce ortografii.
  • Koncepcje, zasady i metody nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Atrakcyjne gry i zabawy usprawniające naukę ortografii z uwzględnieniem potrzeb wzrokowców, słuchowców, kinestetyków.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.

Polubić czytanie – ciekawe zajęcia o literaturze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Rynek książek dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom.
  • Teatrzyk Kamishibai – nowy sposób na pracę z książką
  • Jak pracować z tekstem – przykłady różnych form pracy z literaturą (w tym metoda układanki, lapbooki i wiele innych).
  • Gry i zabawy doskonalące rozumienie tekstu i czytanie krytyczno-twórcze.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.