Kreatywne nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Zabawy ruchowe w nauczaniu słownictwa.
 • Elementy muzykoterapii na zajęciach językowych.
 • Teatr muzyczny z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, czyli jak przygotować dobre przedstawienie w języku angielskim.
 • Techniki dramowe w nauczaniu języka angielskiego.
 • Kreatywne wykorzystanie kart obrazkowych.

Prowadząca: Joanna Naporowska.

Cena: 110 zł.

Speak English! – czyli jak rozgadać swoich uczniów

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Jak uczyć umiejętności zastosowania w praktyce poznawanych struktur gramatycznych? (kreatywna nauka gramatyki w kontekście i praktyce – ćwiczenia).
 • Poznawanie aktywności, dzięki którym nauczyciel szybko i bez zbędnego przygotowania powtórzy z uczniami słownictwo.
 • Ćwiczenie wymowy przez uczestników szkolenia.
 • Jak nauczać fonetyki na zajęciach?
 • Psychologiczne aspekty mówienia w języku obcym.

Prowadząca: Joanna Naporowska.

Cena: 110 zł.

Angielski w przedszkolu – zabawy, piosenki, dryle językowe i mnóstwo praktycznych porad, jak radzić sobie z przedszkolakami

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Jak wprowadzić nową piosenkę?
 • Jak stworzyć własną piosenkę/rymowankę?
 • Jak wykorzystać dryle językowe?
 • Jak czytać dzieciom książki i historyjki?
 • Jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w grupie?
 • Mnóstwo pomysłów na ciekawe gry i zabawy.

Prowadząca: Ewa Dalewska.

Cena: 115 zł.