Polubić czytanie – ciekawe zajęcia o literaturze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Rynek książek dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli co czytać dzieciom.
 • Teatrzyk Kamishibai – nowy sposób na pracę z książką
 • Jak pracować z tekstem – przykłady różnych form pracy z literaturą (w tym metoda układanki, lapbooki i wiele innych).
 • Gry i zabawy doskonalące rozumienie tekstu i czytanie krytyczno-twórcze.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.

Czytamy i co dalej – ciekawe zajęcia o literaturze dla dzieci w wieku przedszkolnym

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Rynek książek dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli co czytać dzieciom.
 • Teatrzyk Kamishibai – nowy sposób na pracę z książką
 • Jak pracować z tekstem – przykłady różnych form pracy z literaturą (w tym metoda układanki, lapbooki i wiele innych).
 • Gry i zabawy doskonalące rozumienie tekstu i czytanie krytyczno-twórcze.

Gry i zabawy doskonalące rozumienie tekstu i czytanie krytyczno-twórcze.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 110 zł.

Nauczyć czytać – przygotowanie do czytania, przegląd metod nauki czytania

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych lub w dwóch częściach po 5 godz. dydakt.każda

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki czytania i wspierające opanowanie tej umiejętności.
 • Metody czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – ujęcie praktyczne (Słoneczna Biblioteka, Metoda Dobrego Startu, odimienna metoda nauki czytania – Ireny Majchrzak, gloottodydaktyka, metoda krakowska, zabawa w czytanie, metoda Montessori i inne)
 • Sposoby doskonalenia umiejętności czytania.
 • Kryteria oceny umiejętności czytania.

Prowadząca: Aleksandra Szyller.

Cena: 190 zł .