Sprawne ręce – elementy terapii ręki

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Mechanizm funkcjonowania kończyny górnej.
 • Etapy rozwoju grafomotoryki dziecka.
 • Metody, ćwiczenia, zabawy wykorzystywane w terapii ręki.
 • Nauka przeprowadzania sensorycznego masażu rąk.
 • Zasady konstruowania indywidualnych programów terapii.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Tęczowe zabawy z chustą i folią malarską

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

 • Zabawy integrujące grupę.
 • Zabawy uczące kolorów, utrwalające nazwy barw oraz ich rozpoznawanie.
 • Zabawy wprowadzające zasady i uczące ich przestrzegania.
 • Zabawy z chustą przy muzyce.
 • Zabawy usprawniające spostrzegawczość, pamięć, percepcję wzrokową.
 • Zabawy usprawniające motorykę dużą, ćwiczące zwinność, szybkość, refleks.
 • Zabawy wyciszające, relaksacyjne, odprężające.
 • Zabawy ćwiczące współdziałanie w grupie.
 • Zabawy z chustą przy użyciu rekwizytów.

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane różne chusty (nie tylko Klanzy) oraz folia malarska.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.

Kreatywne nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Zabawy ruchowe w nauczaniu słownictwa.
 • Elementy muzykoterapii na zajęciach językowych.
 • Teatr muzyczny z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, czyli jak przygotować dobre przedstawienie w języku angielskim.
 • Techniki dramowe w nauczaniu języka angielskiego.
 • Kreatywne wykorzystanie kart obrazkowych.

Prowadząca: Joanna Naporowska.

Cena: 110 zł.