Praca indywidualna z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, edukacji przedszkolnej i szkolnej wszystkich poziomów nauczania. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Cele szkolenia:

  • Poszerzenie rozumienia deficytów osób ze spektrum autyzmu.
  • Omówienie obszarów do pracy w remach terapii psychologiczno-pedagogicznej i sposobów ich diagnozy.
  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami behawioralnymi oraz dostarczenie narzędzi wspierających pracę z wysoko funkcjonującym uczniem na zajęciach indywidualnych.
  • Przekazanie wiedzy o strukturze zajęć indywidualnych oraz przygotowywanie scenariuszy zajęć.
  • Nabycie umiejętności przygotowywania zajęć tematycznych – ćwiczeń, zadań, psychodramy, opowiadań terapeutycznych.
  • Wymiana doświadczeń uczestników w zakresie omawianej tematyki, case study.
  • Możliwość krótkich superwizji dotychczasowej pracy uczestników.

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 120 zł.