Zabawy wspierające rozwój emocjonalny dzieci

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy.

supernauczycielCzas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Warsztat praktyczny, metody pracy: drama, bajka, burza mózgów, formy plastyczne, dyskusja.

Opis szkolenia
Podczas warsztatów uczestnicy poznają zabawy i aktywności dla najmłodszych, służące wspieraniu rozwoju ich sfery emocjonalnej. Podczas szkolenia będziemy bawić się, tworzyć scenariusze zajęć, dyskutować i korzystać z autorskich materiałów do pracy z najmłodszymi.
Praca nad emocjami, rozumieniem ich i nazywaniem to bardzo istotny element naszego życia. Uczmy dzieci już od najmłodszych lat rozpoznawać swoje emocje, by wyrosły na świadomych i pewnych siebie dorosłych. Dzięki wykorzystaniu zabawy, dramy i prac plastycznych, można poruszać z dziećmi tematy dotyczące emocji i potrzeb.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od lokalizacji placówki: 1600–2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.