Kompetencje kluczowe na lekcjach przedmiotów humanistycznych

 Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Co to są kompetencje kluczowe?
  • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa.
  • W jaki sposób i kiedy rozwijać kompetencje kluczowe?
  • Kompetencje kluczowe na moich lekcjach – przykłady, projekty, rozwiązania.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.