Grab the exam by its horns – o przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Grupa: do 14 osób.

supernauczycielEgzamin ósmoklasisty jest wyzwaniem nie tylko dla uczniów ale również nauczycieli. Jak przygotować uczniów do egzaminu, czego i jak uczyć, aby odnieśli sukces? Odpowiedzi na te pytania udzieli prowadząca, która omówi nową formułę egzaminu i podpowie skuteczne strategie nauczania, aby przygotowanie do egzaminu nie było „walką z bykiem”, a sam egzamin zaskoczeniem dla uczniów.

Jednym z wyzwań na egzaminie jest przetwarzanie tekstów pisanych i słyszanych. Temu zagadnieniu poświęcona będzie szczególna uwaga. Ponadto, podczas spotkania nauczyciele zostaną zapoznani z interesującymi technikami pracy z tekstem i zagadnieniami gramatycznymi. W programie szkolenia omówione zostaną wszystkie wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej, które uczniowie muszą spełnić,  by dobrze zdać egzamin

Metoda warsztatowa.

8th grade students’ exam is challenging not only for students but also for teachers. What and how to teach to succeed? The questions will be addressed by the trainer who is going to go through the exam requirements and different tasks forms. One of the exam challenges is working with written and audio texts. Thus, the issues will be discussed in details. What is more, teachers will be familiarized with interesting techniques and  exam strategies. General and detailed requirements of the core curriculum, which have to be met by students to pass the exam, will be talked over.

Prowadząca: Katarzyna Łaziuk.

Cena: 120 zł.